• Επικοινωνία : +30 210 28 15 440
    Υποστήριξη : +30 210 22 02 130
  • Online shop
  • HEXAGON LEICA
  • HEXAGON LEICA

Παρακολούθηση μικρομετακινήσεων

fast cam
Η εταιρία μας διαθέτει όλη τη σειρά καμερών υψηλής ταχύτητας (fas cam) του οίκου Photron. Με προδιαγραφές που ικανοποιούν τις απαιτήσεις επαγγελματιών σε πολλούς  τομείς της βιομηχανίας οι εν λόγω κάμερες προτιμώνται από πολλούς επαγγελματίες που ασχολούνται με το σχεδιασμό, την παραγωγή, την έρευνα & ανάπτυξη νέων προιόντων κλπ. Είτε πρόκειται για  τη δοκιμή ενός σχεδιαστικού προιόντος είτε για πειραματική διάταξη κίνησης η Photron παρέχει τα εργαλεία για τη σύλληψη χιλιάδων εικόνων υψηλής ανάλυσης για έρευνα,  διαχείριση  & εξαγωγή συμπερασμάτων. Η εταιρία Photron σχεδιάζει και αναπτύσσει τα λογισμικά υποστήριξης του εξοπλισμού εξασφαλίζοντας την πλήρη συμβατότητα λογισμικού – εξοπλισμού.

Τι είναι οι Fast Cameras (high speed cameras);
Οι κάμερες υψηλής ταχύτητας καταγράφουν φαινόμενα που εκτυλίσσονται σε πολύ γρήγορους ρυθμούς  και εν συνεχεία τα προβάλλουν σε αργή κίνηση ώστε να είναι δυνατή η παρατήρηση τους.

Οι συνήθεις κάμερες καταγράφουν 25 - 30 σκηνές (καρέ) ανά δευτερόλεπτο. Οι κάμερες υψηλής ταχύτητας τραβούν από 60 έως και 1.000.000 καρέ ανά δευτερόλεπτο και εν συνεχεία δύνανται να προβάλουν το video σε 25 – 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Η μέθοδος αυτή καταγράφει τα φαινόμενα που χάνονται στη λήψη με συμβατικές κάμερες λόγω των λιγότερων σκηνών που λαμβάνονται με τη λήψη 20-30 καρέ/sec και επιτρέπει την παρατήρηση φαινομένων που συμβαίνουν/εκτυλίσσονται εντός δευτερολέπτων. Με άλλα λόγια, οι κάμερες υψηλής ταχύτητας ενσωματώνουν αισθητήρες υψηλής οπτικής ευαισθησίας και καταγραφείς ανάλογης ταχύτητας.

Διαθέσιμα μοντέλα

Σειρά FASTCAM

Σειρά Mini

 Λογισμικά

 Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις κάμερες υψηλής ταχύτητας.

Η διαχρονική παρακολούθηση και ο έλεγχος της κινηματικής συμπεριφοράς ενός μεγάλου κατασκευαστικού έργου (φράγμα, γέφυρα, λιμάνι, ορυχείο) ή φυσικών φαινομένων (κατολισθήσεις, ηφαίστεια αποτελούν σημαντικά πεδία εφαρμογής της γεωδαισίας και χρήζουν συνεχούς και ενδελεχούς μελέτης με σύγχρονες λύσεις που μπορούν να εντοπίσουν και να αναλύσουν κάθε αλλαγή, όσο ανεπαίσθητη κι αν είναι. Η εταιρία μας προτείνει ολοκληρωμένες, αξιόπιστες λύσεις παρακολούθησης μικρομετακινήσεων για κάθε εφαρμογή και οποιαδήποτε συχνότητα μετρήσεων.

Οι λύσεις έχουν εφαρμογή σε πολλές περιπτώσεις όπως : Ορυχεία, Φράγματα, αρδευτικά έργα, Σήραγγες, Κτιριακές υποδομές, Εργοτάξια, Αεροδρόμια, Λιμάνια, Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, Κατολισθήσεις, Ηφαίστεια κλπ.

Δείτε περισσότερα για τις προτεινόμενες λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις απαιτήσεις της δικής σας εφαρμογής (210 2815440).

Θέματα από το Blog μας