-->

  • Τεχν. Υποστήριξη : 210 22 02 130

  • E-SHOP

  • HEXAGON LEICA
  • HEXAGON LEICA

Ανθρώπινο Δυναμικό

METRICA team

Ενταχθείτε σε μια δυναμική ομάδα!

Τα στελέχη μας αποκτούν πολύτιμη πείρα σε έναν δραστήριο οργανισμό που πρωτοστατεί στον ελλαδικό χώρο και έχει ενεργό ρόλο στη διεθνή αγορά. Αναλαμβάνουν θέσεις με σαφείς αρμοδιότητες σε μια δομή που ευνοεί τις σύγχρονες μεθόδους εργασίας.  Λαμβάνουν συνεχή καθοδήγηση, υποστήριξη, και έχουν πολλαπλές ευκαιρίες να ορίσουν την πορεία της σταδιοδρομίας τους.

Κάθε χρόνο οι εργαζόμενοι  μας εκπαιδεύονται σε νέες διαδικασίες και τεχνολογίες. Ενθαρρύνονται στο να βελτιώνονται συνεχώς, να αποκτούν νέες γνώσεις και να ενισχύουν τις δεξιότητές τους.

7 λόγοι για να εργαστείτε μαζί μας

Υπευθυνότητα
Ενεργούμε υπεύθυνα και με σεβασμό προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, προσφέροντας ελκυστικές συνθήκες εργασίας και ίσες ευκαιρίες.

Θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας και να βοηθήσετε να «χτίσουμε» το μέλλον μας μαζί;

Ενεργές Αγγελίες

Support Engineer (S.Eng-1)
Για την ενδυνάμωση του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης, η εταιρία ζητάει Support Engineer (S. Eng-1) με έδρα την Αθήνα. Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή του Τμήματος.

Κύρια καθήκοντα
•    Τηλεφωνική και δια ζώσης υποστήριξη πελατών
•    Εκπαιδεύσεις στην χρήση εξοπλισμού και λογισμικών
•    Υποστήριξη συνδρομητών του δικτύου Μονίμων Σταθμών Αναφοράς HxGN SmartNet
•    Παρακολούθηση του δικτύου μέσω web πλατφόρμας για εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του
•    Παραμετροποίηση εξοπλισμού και σταθμών αναφοράς του δικτύου
•    Υποστήριξη σε όλες τις εργασίες του Τμήματος

Δεξιότητες
•    Ικανότητα διαχείρισης πελατών
•    Γνώσεις τεχνολογίας GNSS ή Γεωπληροφορικής
•    Άριστη γνώση Η/Υ και ευχέρεια στη χρήση ειδικών λογισμικών όπως Τοπογραφικών, CAD, G.I.S.
•    Ευχέρεια στην χρήση λογισμικών γραφείου (Word, Excel, Powerpoint (κλπ)

Προσωπικά Χαρακτηριστικά
•    Θετικό πνεύμα/αισιοδοξία/ενθουσιασμός
•    Έμφαση στην επικοινωνία
•    Εντιμότητα
•    Πνεύμα ομαδικής εργασίας και διαμοίρασης της γνώσης
•    Συνέπεια/ευσυνειδησία/υπευθυνότητα/οργάνωση/επαγγελματισμός
 
Εκπαίδευση και / ή Εμπειρία:
•    Πανεπιστημιακή ή Τεχνολογική Εκπαίδευση στους τομείς της Τοπογραφίας, Γεωπληροφορικής ή παρεμφερούς αντικειμένου.
•    Εμπειρία στην χρήση Τοπογραφικών Οργάνων
•    Ανάλογη εργασιακή εμπειρία θα εκτιμηθεί
•    Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό επιθυμητά αλλά όχι δεσμευτικά
    
Γλωσσικές δεξιότητες: Άριστη γνώση Αγγλικών

Δεξιότητες υπολογιστών:
•    Άριστη γνώση Η/Υ
•    Ευχέρεια στην χρήση λογισμικών γραφείου (Word, Excel, Powerpoint (κλπ)

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψήφιους

Η εταιρία παρέχει ανταγωνιστική αμοιβή, συνεχή εκπαίδευση, και ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον εργασίας.