• Επικοινωνία : +30 210 28 15 440
    Υποστήριξη : +30 210 22 02 130
  • Online shop
  • HEXAGON LEICA
  • HEXAGON LEICA

Blog

Το δεύτερο από τη σειρά άρθρων που περιγράφουν γιατί το δίκτυο HxGN SmartNet ξεχωρίζει στις προτιμήσεις των χρηστών, αφορά στα λογισμικά που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία, την επεξεργασία και τη διαχείριση των δεδομένων και των συνδρομητών. Κι αυτό γιατί η υλικοτεχνική υποδομή ενός δικτύου, όσο υψηλών προδιαγραφών κι αν είναι δεν θα μπορούσε να προσφέρει πολλά στους χρήστες-συνδρομητές ενός δικτύου Μονίμων Σταθμών Αναφοράς αν δεν υποστηρίζεται από τα κατάλληλα λογισμικά. Για την ακρίβεια, χωρίς το λογισμικό όσο πυκνό κι αν είναι ένα δίκτυο, το μόνο που μπορεί να προσφέρει είναι διορθώσεις από μονούς σταθμούς αναφοράς.

Το HxGN SmartNet, βασίζει τη λειτουργία τους στη σουίτα προγραμμάτων της Leica Geosystems AG, “Leica GNSS Spider”. Πρόκειται για μια σουίτα λογισμικών υψηλών προδιαγραφών με απίστευτες δυνατότητες, που η Leica την αποκαλεί «The all in one solution for GNSS networks and monitoring projects».


 
Ας δούμε συνοπτικά τα λογισμικά που αποτελούν τη σουίτα και τι προσφέρουν στο δίκτυο και εν τέλει στον χρήστη.

Leica GNSS Spider.

Πρόκειται για το βασικό λογισμικό, τον πυρήνα της σουίτας, το οποίο αναλαμβάνει τη βαριά εργασία της σύνδεσης με σταθμούς αναφοράς, μετεωρολογικούς σταθμούς, αισθητήρες κλίσης και άλλους απαραίτητους αισθητήρες. Λαμβάνει τα δεδομένα, τα επεξεργάζεται, τα αποθηκεύει, δημιουργεί προϊόντα είτε μονής βάσης (Nearest) είτε δικτυακά (MAC, VRS, iMAX, FKP) και τα αποστέλλει στους χρήστες στο πεδίο σχεδόν ακαριαία. Παράλληλα, δημιουργεί προϊόντα μετεπεξεργασίας (RINEX) και τα αποθηκεύει στους κατάλληλα διαμορφωμένους διακομιστές, ώστε να είναι έτοιμα για λήψη από λογισμικά γραφείου όπως π.χ. το Leica Infinity, για περεταίρω επεξεργασία.

Το λογισμικό Leica GNSS Spider είναι η ψυχή του δικτύου GNSS. Υποστηρίζει όλα τα σήματα, απ’ όλους τους δορυφορικούς σχηματισμούς, είναι δηλαδή Full GNSS. Στο Leica GNSS Spider δημιουργούνται όλα τα προϊόντα που αποστέλλονται στους χρήστες στο πεδίο, καθώς και τα κατάλληλα “Mount Points” τα οποία επιλέγουν οι χρήστες ανάλογα με τον τρόπο εργασίας τους. Υποστηρίζει όλα τα μηνύματα και τις μορφές διαμόρφωσης RTCM και είναι ίσως το πληρέστερο και δυνατότερο λογισμικό στην αγορά των δικτύων σταθμών αναφοράς.
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το Leica GNSS Spider στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://leica-geosystems.com/products/gnss-reference-networks/software/leica-gnss-spider


Leica SBC
Το δεύτερο σημαντικότερο λογισμικό της σουίτας είναι ίσως to Leica Spider Business Center (SBC). Πρόκειται για το λογισμικό που αναλαμβάνει τη διαχείριση των συνδρομών και των  χρηστών. Παρέχει όλες τις δυνατότητες που χρειάζονται οι Διαχειριστές του δικτύου αναφορικά με τα πακέτα συνδρομών των συνδρομητών, τη διαχείριση των στοιχείων και της επικοινωνίας μαζί τους, τα στατιστικά χρήσης, τις αναφορές χρήσης και πιθανών προβλημάτων αλλά παρέχει επίσης και οπτικοποίηση τόσο των συνδεδεμένων χρηστών όσο και της κατάστασης των σταθμών αναφοράς. Μέσω του Leica SBC οι διαχειριστές του δικτύου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο και να υποστηρίζουν άμεσα τους  χρήστες στο πεδίο, μέσα από ένα πολύ εύχρηστο περιβάλλον χρήσης, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν το Leica GNSS Spider.

Παράλληλα, το Leica SBC αποτελεί την πύλη διασύνδεσης με τους χρήστες. Παρέχει σε κάθε συνδρομητή του δικτύου τη δυνατότητα να παρακολουθεί την κατάσταση της συνδρομής του, την ημερομηνία λήξης, τη χρήση δεδομένων για όσους έχουν προπληρωμένο χρόνο, να επικοινωνούν με τους διαχειριστές, να λαμβάνουν αναφορές για την εργασία τους στο πεδίο αλλά και να απολαμβάνουν ειδικές υπηρεσίες, ανάλογα με την συνδρομή τους, όπως η λήψη δεδομένων RINEX για μετεπεξεργασία και η υπηρεσία Υπολογισμού Συντεταγμένων. Η τελευταία παρέχει τη δυνατότητα στους συνδρομητές να αποστέλλουν τα δικά τους RINEX στον διακομιστή του Leica SBC και να παραλαμβάνουν μέσα σε λίγα λεπτά τα αποτελέσματα της επίλυσης από το δίκτυο, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον, συνοδευόμενα από πλήρη αναφορά της επίλυσης. Τα αποτελέσματα της επίλυσης λαμβάνονται στο τοπικό σύστημα αναφοράς π.χ. ΕΓΣΑ87 για την Ελλάδα.
Αυτές και πολλές άλλες δυνατότητες καθιστούν το Leica Spider Business Center την καλύτερη λύση διαχείρισης χρηστών δικτύων σταθμών αναφοράς.
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το Leica Spider Business Center στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://leica-geosystems.com/products/gnss-reference-networks/software/leica-spiderweb


Leica QC και Leica CrossCheck
Τη σουίτα της Leica Geosystems AG συμπληρώνουν δύο ειδικά λογισμικά που έχουν τον απαιτητικό ρόλο της παρακολούθησης (monitoring) και του ελέγχου ποιότητας των σημάτων των εγκατεστημένων σταθμών αναφοράς.
Συγκεκριμένα, το Leica QC είναι ένα πολυδιάστατο εργαλείο το οποίο είναι υπεύθυνο για:

  • Την αξιολόγηση της τοποθεσίας και τον  έλεγχο ποιότητας του σταθμού
  • Παρακολούθηση επιδόσεων RTK του δικτύου
  • Παρακολούθηση ακεραιότητας σταθμού αναφοράς
  • Παρακολούθηση παραμόρφωσης και μετακινήσεων
  • Διαχείριση δεδομένων RINEX

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το Leica QC στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://leica-geosystems.com/products/gnss-reference-networks/software/leica-spiderqc

Αντίστοιχα, το Leica CrossCheck αποτελεί μία διαδικτυακή εφαρμογή monitoring που χρησιμοποιείται εκτός από τις συμβατικές χρήσεις, για παρακολούθηση μικρομετακινήσεων υποδομών π.χ. γεφυρών και κτηρίων και για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των σταθμών αναφοράς ενός δικτύου και παρέχει στους διαχειριστές αναφορές και ειδοποιήσεις μέσα από ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον.
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το Leica CrossCheck στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://leica-geosystems.com/services-and-support/workflow-services/leica-crosscheck 

Τα παραπάνω λογισμικά χρησιμοποιούνται σε συνεργασία στο δίκτυο HxGN SmartNet, πάντα ενημερωμένα στις τελευταίες τους εκδόσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη και ασφαλέστερη δυνατή εμπειρία χρήσης του δικτύου.

Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο άρθρο..

Διαβάστε σχετικά άρθρα

Νο1 :Ελληνικό HxGN SmartNet - Υλικοτεχνική Υποδομή, Κάλυψη, Έλεγχος δικτύου.

 

 

 

Θέματα από το Blog μας