-->

Blog

Έλεγχος και παρακολούθηση αστικών & βιομηχανικών λυμάτων με χρήση σύγχρονων αισθητήρων


Στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος, της εξοικονόμησης νερού και ενέργειας που επιβάλλονται με αυστηρούς όρους από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαχείριση των υγρών αποβλήτων είναι αναγκαία και επιτακτική.  Η επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική πηγή ύδατος για υδροβόρους τομείς όπως η άρδευση, υποκαθιστώντας πρωτογενή ύδατα που είναι όλο και λιγότερο διαθέσιμα εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών και του περιορισμού των βροχοπτώσεων, ιδίως στις νησιώτικες περιοχές της χώρας μας, όπου η ανομβρία είναι σύνηθες φαινόμενο.
Σήμερα, οι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, οι οργανισμοί ύδρευσης / αποχέτευσης, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις (υγρά βιομηχανικά απόβλητα), ΧΥΤΑ, δίνουν έμφαση στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων τους, υιοθετούν σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης των περιβαλλονιτκών παραμέτρων και κάνουν χρήση των κατάλληλων αισθητήρων προκειμένου να έχουν τον πλήρη έλεγχο της ρύπανσης των υδάτων.

Εξασφαλίζοντας τον αποτελεσματικό έλεγχο σημαντικών παραμέτρων υδάτων/λυμάτων συμβάλλουν:

 1. στην εξάλειψη ή μείωση και έλεγχο της ρύπανσης των νερών και του εδάφους,

 2. στην καλύτερη προστασία των φυσικών υδατικών πόρων και της υγείας και ευημερίας του πληθυσμού,

 3. στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, της πανίδας και της χλωρίδας

Είτε πρόκειται για εφαρμογές διαχείρισης λυμάτων, αφαλάτωση, άρδευση, αντλητικά συστήματα ή δίκτυα νερών και λυμάτων η METRICA προτείνει μια σειρά μεμονωμένων – φορητών και μη - αισθητήρων  αλλά και ολοκληρωμένων τηλεμετρικών λύσεων για αξιόπιστη παρακολούθηση ροής, στάθμης, όγκου υδάτων και ποιότητας υδάτων / ιλύος.


Δείτε εδώ λύσεις για απομακρυσμένη παρακολούθηση ποιότητας νερού σε δίκτυα ύδρευσης

Δίκτυα αποχέτευσης & μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

Όσον αφορά τα δίκτυα αποχέτευσης και τις μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (είτε αυτές ενσωματώνονται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις είτε δρουν ανεξάρτητα), είναι διαθέσιμη μια σειρά αισθητήρων διαφορετικών τεχνολογιών όπως doppler, υπερήχων & ραντάρ.

Οι αισθητήρες ή το δίκτυο αισθητήρων μπορούν να είναι μόνιμα εγκατεστημένοι ή φορητοί για περιοδικές μετρήσεις από την ομάδα ελέγχου, ή συνδυασμός αυτών. Ενδεικτικά προσφέρονται λύσεις για: Μέτρηση Στάθμης λυμάτων | | Μέτρηση Ροής – Παροχής  λυμάτων | Μη επεμβατικά φορητά παροχόμετρα | Μέτρηση στάθμης ιλύος (λυματολάσπης)

Δείτε έργα της ομάδας μας εδώ

Μέτρηση στάθμης & όγκου νερού και λυμάτων

Μέτρηση στάθμης & όγκου νερού και λυμάτων

Η παρακολούθηση στάθμης και όγκου των υδάτων/λυμάτων στα αντλιοστάσια επιτρέπει την αποδοτικότερη χρήση των αντλιών αποτρέποντας βλάβες και ζημιές από την υπεράντληση. Οι τεχνολογίες μέτρησης στάθμης με Υπερήχους και Ραντάρ σε συνδυασμό με τους ελεγκτές, επιτρέπει την βελτιστοποίηση αντλιοστασίων, την παρακολούθηση, την καταγραφή και την αναφορά μη επιτρεπτών ορίων. Η συντήρηση ελαχιστοποιείται λόγω μη επαφής των αισθητήρων με το υγρό.

Μέτρηση ροής και παροχής νερού και λυμάτων

Μέτρηση ροής και παροχής νερού και λυμάτων

Οι ακριβείς & αξιόπιστες μετρήσεις της ροής εισροών και εκροών δίνουν δυνατότητα στους οργανισμούς επεξεργασίας υγρών λυμάτων να διασφαλίσουν ότι οι εγκαταστάσεις τους λειτουργούν αποτελεσματικά και αποδοτικά. Η ακριβής μέτρηση επιτρέπει εκτός από την παρακολούθηση του φορτίου, την αποτελεσματική παρακολούθηση/μέτρηση υπερχειλίσεων και πρόβλεψη προληπτικών συντηρήσεων. H METRICA προσφέρει μια σειρά επεμβατικών και μη επεμβατικών αισθητήρων για καθαρό & βρώμικο νερό.

Μέτρηση ποιότητας νερού και λυμάτων

Μέτρηση ποιότητας νερού και λυμάτων

Πολυπαραμετρικοί αισθητήρες για επιτόπια ή/και συνεχή παρακολούθηση φυσικοχημικών παραμέτρων υδάτων για εντοπισμό οποιασδήποτε αλλαγής στα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του νερού των δεξαμενών, καναλιών, λιμνών ή ποταμών και υπογείων υδάτων η οποία είναι ή μπορεί να γίνει ζημιογόνος για τον άνθρωπο, τους υπόλοιπους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς αλλά και τις βιομηχανικές διαδικασίες και τις συνθήκες ζωής.

Μέτρηση στάθμης ιλύος

Μέτρηση στάθμης ιλύος

Σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ή σε εγκαταστάσεις διαχείρισης υγρών αποβλήτων, η παρακολούθηση της στάθμης της λάσπης είναι σημαντικό να γίνεται αυτοματοποιημένα και με ακρίβεια.  Ο αισθητήρας Sludge Finder 2, για παράδειγμα, είναι ειδικά σχεδιασμένος για ακριβείς, αξιόπιστες και συνεχείς μετρήσεις. Το σύστημα δύο μερών που ενσωματώνει λειτουργεί με υπερήχους ενώ χρησιμοποιεί αποδεδειγμένους αλγόριθμους επεξεργασίας ηχούς για προσδιορισμό του επιπέδου διεπαφής λάσπης χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής.

Η METRICA εκτός από τους αξιόπιστους κατασκευαστικούς οίκους που αντιπροσωπεύει καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος τεχνολογιών και budget, διαθέτει μια άριστα εκπαιδευμένη και έμπειρη ομάδα που καθοδηγεί, προτείνει, εγκαθιστά και εκπαιδεύει κάθε χρήστη ή ομάδα χρηστών. Οι υπηρεσίες για τις οποίες είμαστε πρωτοπόροι στον ελληνικό χώρο περιλαμβάνουν:

 • Καθοδήγηση στην επιλογή των κατάλληλων οργάνων/λύσεων ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή με γνώμονα
  • την πληρότητα & αξιοπιστία των δεδομένων που μετρούνται
  • το κόστος συντήρησης & διατήρησης του παρεχόμενου εξοπλισμού
  • το πραγματικό κόστος της επένδυσης συνυπολογίζοντας τις οικονομικές απαιτήσεις σε βάθος χρόνου
  • τις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας
  • την καλύτερη δυνατή απόκριση των συστημάτων
 • Εγκατάσταση, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη ολοκληρωμένων σταθμών & δικτύων.
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών & λογισμικών  διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων εστιάζοντας στις απαιτήσεις των πελατών μας.
 • Εκπαίδευση στη διαχείριση των λογισμικών και στη χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού.
 • Υπηρεσίες παροχής δεδομένων που δεν απαιτούν την εμπλοκή του πελάτη στην εγκατάσταση, συντήρηση, διατήρηση των σταθμών αλλά λαμβάνει αποκλειστικά τις ζητούμενες χρονοσειρές σε τακτά χρονικά διαστήματα ή διαδικτυακά σε, σχεδόν, πραγματικό χρόνο.

Επικοινωνήστε μαζί μας & ενημερωθείτε αναλυτικά για τις λύσεις μας στο 2102815440 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος

Θέματα από το Blog μας