• Επικοινωνία : +30 210 28 15 440
    Υποστήριξη : +30 210 22 02 130
  • Online shop
  • HEXAGON LEICA
  • HEXAGON LEICA

Blog

Η νέα έκδοση του Leica SmartWorx Viva v6.16 είναι διαθέσιμη με νέες δυνατότητες και βελτιώσεις στις υπάρχουσες λειτουργίες. Βασική λειτουργία για τους δέκτες Leica Viva GS14 με υποστήριξη Galileo, η πλήρης αξιοποίηση του δορυφορικού σχηματισμού Galileo ο οποίος υποστηρίζεται και από το δίκτυο SmartNet. Όσοι χρήστες διαθέτουν CCP με ημερομηνία από 1η Ιουνίου 2016 ή μεταγενέστερη μπορούν να προβούν στην αναβάθμιση του λογισμικού συνδεόμενοι στον λογαριασμό τους στην πλατφόρμα myWorld. Όσοι δέκτες δεν διαθέτουν ενεργό CCP μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.