• Επικοινωνία : +30 210 28 15 440
    Υποστήριξη : +30 210 22 02 130
  • Online shop
  • HEXAGON LEICA
  • HEXAGON LEICA

Blog

Leica Captivate v2.30

Σας ανακοινώνουμε ότι η νέα έκδοση v2.30 του λογισμικού πεδίου Leica Captivate είναι διαθέσιμη για εγκατάσταση και περιλαμβάνει βελτιώσεις και πολλά νέα χαρακτηριστικά. Οι χρήστες των χειριστηρίων CS20, CS35 και των γεωδαιτικών σταθμών TS16, TS60, MS60 με συμβόλαιο CCP με ημερομηνία λήξης 01.05.2017 ή μεταγενέστερη μπορούν να προβούν στην αναβάθμιση του λογισμικού – πατήστε εδώ  myWorld. Εάν δεν διαθέτετε ενεργό συμβόλαιο με βάση τις παραπάνω ημερομηνίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά από τα χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης...

Κωδικοποίηση γραμμών
Στο Leica Captivate ήταν πάντα δυνατή η κωδικοποίηση σημείων με τη δημιουργία αυτόματης γραμμής. Με το Leica Captivate v2.30 είναι τώρα δυνατό να αντιστοιχίσετε έναν ξεχωριστό και ανεξάρτητο κώδικα στο ίδιο το αντικείμενο γραμμής - αυτό γίνεται επιπλέον των κωδικών που αντιστοιχούν στα σημεία.Προβολή στοιχείων χάραξης οδοποιίας, ακόμα και χωρίς την εισαγωγή χιλιομετρικής θέσης.
Με το Leica Captivate v2.30 είναι τώρα δυνατό να λάβετε τις τιμές πλοήγησης στα στοιχήματα, χωρίς την εισαγωγή χιλιομετρικής θέσης για χάραξη.
Στην περίπτωση αυτή, όταν πατάτε το F2 (απόσταση), η τρέχουσα χιλιομέτρηση για τη θέση του μετρούμενου στόχου θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό και την εμφάνιση των τιμών πλοήγησης στοίχημα.
Αυτό είναι χρήσιμο εάν ο χρήστης θέλει να πάρει πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη στην τρέχουσα θέση χωρίς να εγκαταλείψει την εφαρμογή και χωρίς να γνωρίζει την χιλιομέτρηση για την τρέχουσα θέση.Ειδοποίηση όταν είναι διαθέσιμο μία νέα έκδοση λογισμικού.
Από την έκδοση Leica Captivate v2.30 και εξής, ο χρήστης θα ενημερώνεται άμεσα στο χειριστήριο πεδίου CS20, CS35 ή TS/MS σχετικά με κάθε νέα έκδοση του Leica Captivate που διατίθεται στο myWorld. Ο χρήστης θα ενημερώνεται επίσης, εάν η άδεια CCP που είναι εγκατεστημένη στο χειριστήριο είναι επαρκής για την εγκατάσταση του νέου λογισμικού.
Οι πληροφορίες εμφανίζονται σε ένα πλαίσιο μηνύματος, μέσω ενός εικονιδίου στον αρχικό πίνακα Leica Captivate και ως μήνυμα στον πίνακα Πληροφορίες.
Για να λειτουργήσει αυτή η δυνατότητα, το όργανο πρέπει να συνδεθεί στο διαδίκτυο.


 

Ρωτήστε μας περισσότερα στο 210 2815440.
 

Θέματα από το Blog μας

X

Right Click

No right click