-->

  • Τεχν. Υποστήριξη : 210 22 02 130

  • E-SHOP

  • HEXAGON LEICA
  • HEXAGON LEICA

Blog

Η εταιρεία μας παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη λύση για συλλογή χρήσιμων δεδομένων στην αποτελεσματική διαχείριση αγρών στα πλαίσια υιοθέτησης συστημάτων γεωργίας ακριβείας

Η εταιρεία μας παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη λύση για συλλογή χρήσιμων δεδομένων στην αποτελεσματική διαχείριση αγρών στα πλαίσια υιοθέτησης συστημάτων γεωργίας ακριβείας. Πρόκειται για το στιβαρό, με έξυπνες λειτουργίες και χρόνο πτήσης 90+ λεπτών, VTOL fixed wind drone Quantum Trinity F90+ σε συνδυασμό με ένα μεγάλο εύρος φορτίων & LiDAR. Mε χρήση της τεχνικής PPK (Post Processing Kinematic) και χρησιμοποιώντας δεδομένα RINEX από το δίκτυο μόνιμων σταθμών GNSS HxGN SmartNet, οι χρήστες εξασφαλίζουν υψηλή ακρίβεια δεδομένων και εγγυημένα απτελέσματα.
Οι πληροφορίες που εξάγονται, όπως δείκτες βλάστησης κλπ χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της συνολικής ποιότητας των καλλιεργειών και την αύξηση της απόδοσης. Η σωστή αξιοποίηση τους βοηθά στη μείωση των αποβλήτων, στην αύξηση των κερδών και στην προστασία του περιβάλλοντος.  
Ενημερωθείτε για τις λύσεις που προτείνουμε ανάλογα με την εφαρμογή σας. Καλέστε μας στο 2102815440.

Θέματα από το Blog μας