-->

Agisoft Metashape

Agisoft Metashape

Το Agisoft είναι ένα “stand alone” πρόγραμμα για φωτογραμμετρική επεξεργασία των ψηφιακών εικόνων και την δημιουργία 3D χωρικών δεδομένων για την χρήση GIS εφαρμογών, καταγραφή χρήσεων γης, καταγραφή πολιτιστικής κληρονομιάς, παραγωγή «οπτικών εφέ» για έμμεσες μετρήσεις αντικειμένων σε διάφορες κλίμακες. Το λογισμικό είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις Standard και Pro.
Το Agisoft Standard δημιουργεί αυτόματα επαγγελματικής ποιότητας 3D μοντέλα με υφή από εικόνες. Το πρόγραμμα παρέχει εξαιρετική ευθυγράμμιση των φωτογραφιών, χωρίς να απαιτούνται ειδικοί στόχοι ή συγκεκριμένες συνθήκες λήψης.

Κύρια χαρακτηριστικά
 • Ευθυγράμμιση φωτογραφιών
 • Παραγωγή νέφους σημείων (αραιό/πυκνό)
 • Παραγωγή πολυγωνικού μοντέλου
 • Απεικόνιση της υφής
Το Agisoft Professional επιτρέπει τη δημιουργία υψηλής ανάλυσης ορθοφωτογραφιών με γεωαναφορά (ακρίβειας μεγαλύτερη των 5 cm με σημεία ελέγχου εδάφους) και εξαιρετικής λεπτομέρειας ψηφιακά μοντέλα αναγλύφου (Digital Elevation Model - DEM) - πολυγωνικά μοντέλα με υφή.
Η πλήρως αυτοματοποιημένη ροή εργασίας επιτρέπει και σε έναν μη ειδικό να επεξεργαστεί χιλιάδες αεροφωτογραφίες σε έναν υπολογιστή για να παράγει φωτογραμμετρικά προϊόντα επαγγελματικού επιπέδου.

Κύρια Χαρακτηριστικά
 • Τριγωνισμός τόσο από αεροφωτογράφηση όσο και από κοντινές λήψεις
 • Παραγωγή νέφους σημείων (αραιό/πυκνό)Παραγωγή πολυγωνικού μοντέλου (απλό/με υφή)
 • Εισαγωγή - χρήση συστήματος συντεταγμένων
 • Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου Αναγλύφου (DEM)
 • Παραγωγή ορθοφωτογραφιών
 • Γεωαναφορά χρησιμοποιώντας δεδομένα καταγραφής πτήσης και/ή GCPs
 • Πολυφασματική επεξεργασία εικόνων
 • 4D ανακατασκευή δυναμικών σκηνών
 • Υποστήριξη Python scripting
screenshot_2021-03-09-agisoft-metashape3.png
screenshot_2021-03-09-agisoft-metashape.png
screenshot_2021-03-09-agisoft-metashape2.png

Επκοινωνήστε μαζί μας

Invalid Input
Invalid Input
Μή επιτρεπτή εισαγωγή τηλεφώνου. Ελέγξτε και προσπαθήστε ξανά.
Μή επιτρεπτή εισαγωγή e-mail. Ελέγξτε και προσπαθήστε ξανά.
Invalid Input
Παρακαλούμε γράψτε τα σχόλιά σας.
Λάθος καταχώρηση, προσπαθήστε ξανά.
Για να αποστείλετε αυτή τη φόρμα πρέπει να συμφωνήσετε με τους όρους χρήσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Τα πεδία με τον αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.