• Επικοινωνία : +30 210 28 15 440
    Υποστήριξη : +30 210 22 02 130
  • Online shop
  • HEXAGON LEICA
  • HEXAGON LEICA

Λογισμικά TPS

Το «έξυπνο» λογισμικό γραφείου
Μπορεί ο σύγχρονος τοπογραφικός εξοπλισμός να συνδυάζει πολλαπλές τεχνολογίες και να είναι δυνατό να συλλέξει πλήρη και αξιόπιστα δεδομένα σε διαφορετικές μορφές εκτελώντας διαφορετικές λειτουργίες, αυτό όμως που δίνει νόημα στη διαδικασία και οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η μεταφορά των δεδομένων από το πεδίο στο γραφείο και η διαχείριση τους απλά, εύκολα, γρήγορα και σε ενιαία μορφή.

Το λογισμικό Leica Infinity σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες διαχείρισης δεδομένων πολλαπλών μορφών. Πρόκειται για μια έξυπνα σχεδιασμένη πλατφόρμα, με απλές διαδικασίες, έξυπνες λειτουργίες και απεριόριστες δυνατότητες. Μια έξυπνη λύση που προσφέρει ευελιξία, γρήγορα και καλύτερα αποτελέσματα.

Έξυπνη οπτική στη διαχείριση δεδομένων

Το Leica Infinity επιτρέπει όχι μόνο την εύκολη διαχείριση δεδομένων με απόλυτη ακρίβεια αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση νέφους σημείων (3D data processing). Με απλά βήματα και ξεκάθαρες λειτουργίες, μπορείτε να διαχειριστείτε τα τρισδιάστατα δεδομένα που έχετε συλλέξει στο πεδίο με εφαρμογή τρισδιάστατης σάρωσης και να τα συνδυάσετε εύκολα με οποιαδήποτε άλλη μέτρηση έχετε πραγματοποιήσει για την ίδια εργασία. Αποτελεσματικά, χωρίς καθυστερήσεις.

Έλεγχος ανά πάσα στιγμή
Για τη λήψη γρήγορων αλλά σωστών αποφάσεων χρειάζεστε πλήρη πρόσβαση σε κάθε τύπου δεδομένα που σχετίζονται με την εκάστοτε εργασία αλλά και εργαλεία που σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε τα δεδομένα αυτά εύκολα και χωρίς παραλείψεις ή καθυστερήσεις. Το Leica Infinity σας δίνει πρόσβαση στο σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων και ενθαρρύνει τον έλεγχο τους με ελάχιστες εντολές.

Αποτελέσματα και αρχειοθέτηση
Ανεξάρτητα από την ιδιαιτερότητα και την πολυπλοκότητα των μετρήσεων, είναι σημαντικό να μπορούμε να τσεκάρουμε την κατάσταση των εργασιών μας, να συγκρίνουμε και να ανακαλύπτουμε που χρειάζεται να παρέμβουμε εκ νέου και που η εργασία μας είναι ολοκληρωμένη. Το Leica Infinity διαθέτει όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για βέλτιστη οργάνωση και αρχειοθέτηση των εργασιών σας ώστε να είναι διαθέσιμα  τη στιγμή που θα τα χρειαστείτε. Κερδίστε χρόνο & μειώστε την πιθανότητα λαθών.

Η βέλτιστη λύση
Διαχείριση δεδομένων από γεωδαιτικούς σταθμούς, δέκτες GPS GNSS, τρισδιάστατα νέφη σημείων κλπ. Χρησιμοποιώντας το Leica infinity μπορείτε να επεξεργαστείτε, να αρχειοθετήσετε και να εξάγετε δεδομένα πολλαπλών μορφών χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση.

Δείτε περισσότερα για το λογισμικό Leica Infinity.

Θέματα από το Blog μας