• Επικοινωνία : +30 210 28 15 440
    Υποστήριξη : +30 210 22 02 130
  • Online shop
  • HEXAGON LEICA
  • HEXAGON LEICA

Λογισμικά TPS

Ζήστε μια συναρπαστική εμπειρία χρησιμοποιώντας εξελιγμένη τεχνολογία
Με σύνθημα τη φράση “3D everything, 3D everywhere” το λογισμικό Leica Captivate προσφέρει σε κάθε επαγγελματία μια νέα οπτική στον τρόπο που αντιλαμβάνεται, συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα της εργασίας του. Πάντα πρωτοπόρος, η Leica εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι επαγγελματίες επιθυμούν να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους και προσφέρει όχι μόνο λύσεις που εξαλείφουν τα προβλήματα και τους προβληματισμούς τους αλλά λύσεις που βελτιώνουν ριζικά τον τρόπο εργασίας και αναδεικνύουν νέες, καινοτόμες μεθοδολογίες.

Το «έξυπνο» λογισμικό γραφείου
Μπορεί ο σύγχρονος τοπογραφικός εξοπλισμός να συνδυάζει πολλαπλές τεχνολογίες και να είναι δυνατό να συλλέξει πλήρη και αξιόπιστα δεδομένα σε διαφορετικές μορφές εκτελώντας διαφορετικές λειτουργίες, αυτό όμως που δίνει νόημα στη διαδικασία και οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η μεταφορά των δεδομένων από το πεδίο στο γραφείο και η διαχείριση τους απλά, εύκολα, γρήγορα και σε ενιαία μορφή.

Leica MultiWorx for AutoCAD

Επεξεργασία νέφους σημείων σε περιβάλλον AutoCAD.
Το λογισμικό Leica MultiWorx  επιτρέπει τη διαχείριση και επεξεργασία νεφών σημείων στο γνώριμο περιβάλλον του AutoCAD με τη χρήση απλών αλλά δυναμικών εργαλείων. Κάθε χρήστης μπορεί να ολοκληρώσει επιτυχημένα απλές και σύνθετες τοπογραφικές εργασίες συνδυάζοντας τη χρήση σύγχρονων γεωδαιτικών σταθμών όπως ο Leica Nova MS60 με τη δυναμική του Leica MultiWorx.
Δείτε περισσότερα για το Leica MultiWorx for AutoCAD.

Leica GeoMoS

Συλλογή, επεξεργασία και έλεγχος δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
Η λύση GeoMoS προσφέρει όλα εκείνα τα εργαλεία που απαιτούνται σε κάθε εφαρμογή παρατήρησης και ανάλυσης μικρομετακινήσεων. Πρόκειται για ένα έξυπνα σχεδιασμένο λογισμικό που επιτρέπει στον χρήστη να «χτίσει» τη δική του πλατφόρμα εργασίας επιλέγοντας ανάμεσα στα GeoMoS Monitor, GeoMoS Adjustment, GeoMoS Now!, GeoMoS Analyzer και GeoMoS HiSpeed αλλά και όλων των δομοστοιχείων (modules) που οι εν λόγω λύσεις διαθέτουν. Ακρίβεια, αξιοπιστία και ευελιξία σε μια ολοκληρωμένη λύση.Το λογισμικό είναι συμβατό με κάθε σύστημα παρακολούθησης μικρομετακινήσεων (του οίκου Leica Geosystems AG ή άλλου κατασκευαστή).
Δείτε περισσότερα για τη λύση Leica GeoMoS.

Leica GeoMoS Now!

Έξυπνη επεξεργασία δεδομένων.
Η εφαρμογή του λογισμικού GeoMoS Now! επιτρέπει την έξυπνη επεξεργασία των δεδομένων και τον σχηματισμό γραφημάτων, χαρτών, πινάκων κλπ καθώς και την ανάλυση και τη σύγκριση των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί με δεδομένα GIS και raster. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε συσκευή (H/Y, tablet/ipad και smart phone).
Δείτε περισσότερα για τη λύση Leica GeoMoS Now!

Leica GeoMoS Adjustment

Αποφάσεις με τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο
Το λογισμικό Leica GeoMoS Adjustment παρέχει αξιόπιστα δεδομένα βοηθώντας σημαντικά στη γρήγορη και σωστότερη λήψη αποφάσεων. Χρησιμοποιείται για συνόρθωση δικτύου και ανάλυση παραμορφώσεων.
Δείτε περισσότερα για το Leica GeoMoS Adjustment.

Leica Geo Office

Επεξεργασία δεδομένων από κάθε τύπο οργάνου.
Το λογισμικό Leica Geo Office είναι ένα ευέλικτο λογισμικό γραφείου για εισαγωγή, διαχείριση, επεξεργασία και συνδυασμό δεδομένων που συλλέγονται με τη χρήση γεωδαιτικών σταθμών, δεκτών GPS GNSS, χωροβατών. 
Δείτε περισσότερα για τη λύση Leica Geo Office.

Θέματα από το Blog μας