-->

 • Τεχν. Υποστήριξη : 210 22 02 130

 • E-SHOP

 • HEXAGON LEICA
 • HEXAGON LEICA

Η τεχνολογία 3D Scanning στο σύγχρονο εργοτάξιο. Πόσο σημαντική είναι, τι προσφέρει, πως να ξεκινήσετε.

Η τεχνολογία 3D Scanning στο σύγχρονο εργοτάξιο. Πόσο σημαντική είναι, τι προσφέρει, πως να ξεκινήσετε.

Η τεχνολογία 3D Scanning στο σύγχρονο εργοτάξιο. Πόσο σημαντική είναι, τι προσφέρει, πως να ξεκινήσετε.

Η τεχνολογία 3D scanning έχει ανατρέψει τα δεδομένα στον κόσμο της κατασκευής και των εργοταξίων. Με τη δυνατότητα ακριβών μετρήσεων και δημιουργίας ψηφιακών μοντέλων του χώρου, οι κατασκευαστές μπορούν να αποτυπώσουν το εργοτάξιο στον υπολογιστή τους και να εργαστούν πάνω σε αυτό για να βελτιώσουν την απόδοση του έργου τους.
Αλλά πόσο σημαντική είναι η τεχνολογία 3D scanning στο σύγχρονο εργοτάξιο και τι προσφέρει αυτή η τεχνολογία στον κόσμο της κατασκευής;
Αυτό το άρθρο εξερευνά τη σημασία της τεχνολογίας 3D scanning στο σύγχρονο εργοτάξιο, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει και πώς μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν την τεχνολογία στα δικά σας έργα. Ανακαλύψτε πώς η τεχνολογία 3D scanning μπορεί να βελτιώσει την απόδοση του έργου σας, να μειώσει τα σφάλματα και να σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε για το μέλλον της κατασκευαστικής βιομηχανίας.

Ξέρατε ότι:

 • Η χρήση τρισδιάστατων σαρωτών λέιζερ στις κατασκευές άρχισε να κερδίζει δημοτικότητα στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η τεχνολογία αναπτύχθηκε αρχικά (1960) για βιομηχανικές εφαρμογές όπως ο ποιοτικός έλεγχος και η επιθεώρηση, αλλά γρήγορα διαφάνηκαν τα οφέλη της χρήσης της στον κατασκευαστικό κλάδο.

 • Η ζήτηση για την τεχνολογία 3D laser scanning αυξάνεται στον κατασκευαστικό κλάδο και αναμένεται να αυξηθεί κατά 5 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2024 παγκοσμίως.

 • Μέχρι πριν λίγα χρόνια η χρήση τρισδιάστατων σαρωτών λέιζερ στις κατασκευές περιοριζόταν σε μεγάλα έργα υψηλού προϋπολογισμού, όπως γέφυρες, σήραγγες κα. Ωστόσο, καθώς η τεχνολογία έγινε πιο προσιτή οικονομικά και τεχνικά, διαφάνηκαν τα οφέλη της χρήσης της και σε μικρά κτιριακά έργα.

 • Σήμερα, οι 3D σαρωτές λέιζερ είναι  χρησιμοποιούνται στην κατασκευή για εργασίες όπως η τοπογραφία, η χαρτογράφηση και η δημιουργία 3D μοντέλων, as-built. Η τεχνολογία έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και εκτελούνται τα κατασκευαστικά έργα, επιτρέποντας πιο ακριβείς μετρήσεις και ταχύτερη συλλογή δεδομένων.

 • Η σάρωση με λέιζερ χρησιμοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου από τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, τις μετασκευές και τις ανακαινίσεις.

 • Η τεχνολογία βελτιώνει την ποιότητα και την ακρίβεια, μειώνει τα σφάλματα και τις επαναληπτικές εργασίες, μειώνει το κόστος έως και 50% σε σύγκριση με τις κλασσικές μεθόδους. Μειώνει επίσης τη χειρωνακτική εργασία, απλοποιεί τις διαδικασίες, διευκολύνει τον συντονισμό και ενθαρρύνει τη συνεργασία.

 • Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν συνήθως οι ιδιώτες μηχανικοί ή οι μικρές σε μέγεθος εταιρείες είναι το κόστος επένδυσης και η εξοικείωση με την μέθοδο εργασίας.

 • Η υιοθέτηση της τεχνολογίας στις καθημερινές εργασίες ενός μηχανικού είναι εφικτή σε πρώτο στάδιο νοικιάζοντας τον εξοπλισμό ώστε να αποκτήσει την αυτοπεποίθηση και την σιγουριά που επιθυμεί για την πρώτη του επένδυση.

Η πορεία της τεχνολογίας 3D Scanning στις κατασκευές

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η τρισδιάστατη σάρωση με λέιζερ δεν είναι καθόλου νέα τεχνολογία. Στην πραγματικότητα, οι ρίζες της τεχνολογίας χρονολογούνται στη δεκαετία του 1960. Ωστόσο, μόλις τη δεκαετία του 1990 άρχισε κερδίζει έδαφος στον κατακευαστικό κλάδο. Στην πραγματικότητα, η τεχνολογία ακολούθησε παρόμοια πορεία για την υιοθέτησή της όπως το GPS. Ενώ κάποτε θεωρούνταν πολυτέλεια, τα συστήματα εντοπισμού θέσης χρησιμοποιούνται σήμερα σε εκατομμύρια εφαρμογές, σε διάφορες αγορές.

Αυτή τη στιγμή, η τεχνολογία 3D Scanning είναι πιο προσιτή από ποτέ και μπορεί εύκολα να υιοθετηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο.

Η χρήση της τεχνολογίας 3D Scanning στον κατασκευαστικό κλάδο

Πώς χρησιμοποιείται λοιπόν η τεχνολογία στoν κατασκευαστικό κλάδο σήμερα; Αυτό που μπορεί κανείς να πει με σιγουριά είναι ότι ο τρόπος χρήσης έχει εξελιχθεί πολύ από το παρελθόν με τεράστια οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ενός κατασκευαστικού έργου και τεκμηρίωση σε όλα τα στάδια από την σχεδίαση έως την ολοκληρωση και τη μετέπειτα συντήρηση των υποδομών.

Με τη χρήση τεχνολογίας 3D scanning, οι κατασκευαστές μπορούν να λαμβάνουν πλήρεις και ακριβείς μετρήσεις του χώρου ενός έργου, χρησιμοποιώντας λέιζερ ή άλλες μεθόδους σάρωσης, για να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό μοντέλο του εργοταξίου. Το ψηφιακό αυτό μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για πολλούς σκοπούς, όπως για το σχεδιασμό και την προετοιμασία του έργου, την εποπτεία του προόδου του έργου, την αναγνώριση πιθανών προβλημάτων ή δυσλειτουργιών και τη βελτίωση της απόδοσης του έργου γενικότερα.

Η τεχνολογία 3D scanning μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία λεπτομερών αναφορών και διαγραμμάτων για το έργο, έτσι ώστε οι επαγγελματίες να μπορούν να αξιολογήσουν την πρόοδο του έργου και τη συμμόρφωσή του με τα αρχικά σχέδια και τις προδιαγραφές. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας 3D scanning είναι η δυνατότητα της γρήγορης και ακριβούς μέτρησης του εργοταξίου. Αυτό επιτρέπει στους κατασκευαστές να έχουν μια πλήρη εικόνα του εργοταξίου τους και να δημιουργούν το σχέδιο της κατασκευής με βάση τα ακριβή δεδομένα που συλλέγονται.

Image

Ακολουθεί μια ματιά στη χρήση της τεχνολογίας 3D Scanning κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου:

Σχεδιασμός: Όσον αφορά τη σχεδίαση, η τεχνολογία 3D προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα, μειώνει τα λάθη και υποδεικνύει τα σημεία που απαιτουν προσοχή, βοηθάει στον σωστό προγραμματισμό των εργασιών και στον υπολογισμό του κόστους. Πολλοί επαγγελματίες σήμερα υιοθετούν μια μέθοδο σχεδίασης scan-to-BIM για λήψη λεπτομερών πληροφοριών για την έναρξη και τη διαχείριση της διαδικασίας από τα πρώτα κιόλας στάδια.

Κατασκευή: Η σάρωση δεν πραγματοποιείται μόνο στην αρχή ενός έργου. Μπορεί να γίνει σε συγκεκριμένα στάδια & χρονικές στιγμές ώστε να παρακολουθείται η εξέλιξη του έργου με βάση το χρονοδιάγραμμα, να εντοπιστούν ανάγκες για ενδεχόμενες τροποποιήσεις και σημεία προσοχής αλλά και να μεταβιβαστεί η εργασία σε άλλους επαγγελματίες του κλάδου. Σε αυτό το πλαίσιο, η ψηφιακή τεκμηρίωση προσφέρει πληθώρα πληροφοριών και για τα συνεργεία που εγκαθιστούν υδραυλικές εγκαταστάσεις, συστήματα ψύξης – θέρμανσης κ.α. ώστε να γνωρίζουν που ακριβώς θα κάνουν τις τοποθετήσεις και να αποφεύογνται κοστοβόρα λάθη. Όλα τα δεδομένα είναι διαθέσιμα και κοινοποιούνται μεταξύ των μερών επιτυγχάνοντας καλύτερο συντονισμό των ομάδων.

Mετασκευές και ανακαινίσεις: Οι τρισδιάστατοι σαρωτές καταγράφουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο λεπτομέρειας και αυτό βοηθά στη δημιουργία ενός μόνιμου αρχείου κατασκευής (as-built) τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και για τους διαχειριστές εγκαταστάσεων. Aυτά τα δεδομένα είναι 100% χρήσιμα σε κτιριακές εργασίες, ανακαινίσεις και μελλοντικές προσθήκες κτιρίων, ακόμη και κατεδαφίσεις.

Οφέλη της σάρωσης με λέιζερ στις κατασκευές

Υπάρχουν πολλά οφέλη από την ανάπτυξη της τεχνολογίας 3D στο επόμενο έργο σας. Ακολουθεί μια ματιά σε μερικούς από τους πιο σημαντικούς λόγους για τους οποίους αξίζει να ενσωματώσετε την τεχνολογία στα μικρά ή μεγάλα κατασκευαστικά έργα που αναλαμβάνετε:

Βελτιωμένη ακρίβεια

Η τρισδιάστατη σάρωση λέιζερ παρέχει μετρήσεις υψηλής ακρίβειας, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία λεπτομερών 3D μοντέλων. Αυτό βοηθά στην ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων και στη μείωση της ανάγκης για επανεπεξεργασία, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.

Ταχύτερη συλλογή δεδομένων

Hτρισδιάστατη σάρωση με λέιζερ μπορεί να συλλέξει δεδομένα γρήγορα και αποτελεσματικά, μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για επιτόπιο έλεγχο και μετρήσεις. Αυτό μπορεί συμβάλλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας κατασκευής και στη διατήρηση του χρονοδιαγράμματος.

Ασφάλεια

Η σάρωση με λέιζερ 3D χρησιμοποιείται πολύ συχνά για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων ή παραμορώσεων σε ένα εργοτάξιο, όπως ανώμαλες επιφάνειες ή ασταθείς κατασκευές.

Συνεργασία

Η τρισδιάστατη σάρωση λέιζερ μπορεί να δημιουργήσει λεπτομερή μοντέλα που μπορούν να κοινοποιηθούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους σε ένα κατασκευαστικό έργο, συμπεριλαμβανομένων αρχιτεκτόνων, μηχανικών και εργολάβων. Αυτό μπορεί συμβάλλει στη βελτίωση της συνεργασίας και της επικοινωνίας, μειώνοντας τον κίνδυνο παρεξηγήσεων /συγκρούσεων.

Μείωση κόστους

Η τρισδιάστατη σάρωση με λέιζερ συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του κόστους ελαχιστοποιώντας τα σφάλματα και μειώνοντας την ανάγκη για εκ νέου επεξεργασία. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών σφαλμάτων νωρίς στη διαδικασία κατασκευής, όταν είναι ευκολότερο και λιγότερο δαπανηρό να αντιμετωπιστούν.

Συνοπτικά, η χρήση τρισδιάστατης σάρωσης λέιζερ στις κατασκευές μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ακρίβειας και της ασφάλειας, μειώνοντας παράλληλα το κόστος και βελτιώνοντας τη συνεργασία.

Image

Οι προκλήσεις στην υιοθέτηση της τεχνολογίας 3D Scanning & πως να τις ξεπεράσετε

Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε κάθε τεχνολογία, έτσι και στη συγκεκριμένη. Αν  και τα οφέλη από την εφαρμογή σάρωσης λέιζερ είναι σημαντικά, υπάρχουν και κάποια σημεία που μπορεί να δυσκολεύουν τους λιγότερο τολμηρούς. Ακολουθεί μια ματιά σε κάποια από αυτά:

Το ύψος της επένδυσης: Αν και η εφαρμογή της τεχνολογίας 3D μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του συνολικού κόστους του έργου, υπάρχει ένα όχι και τόσο αμελητέο κόστος για την εφαρμογή της τεχνολογίας κατά τα πρώτα στάδια της εφαρμογής της— ειδικά αν θέλετε να γίνει σωστά. Αυτό το υψηλό προκαταβολικό κόστος μπορεί να είναι ανασταλτικός παράγοντας για μικρότερες εταιρείες ή ιδιώτες μηχανικούς. 
Η λύση: Σήμερα στην αγορά υπάρχει μια πληθώρα 3D σαρωτών laser που το κόστος τους δεν είναι απαγορευτικό για κανέναν επαγγελματία. Για παράδειγμα ο Leica BLK360 έιναι ένας μικρός ευέλικτος σαρωτής, ιδανικός για μια πληθώρα εφαρμογών και εύκολος στη χρήση από οποιονδήποτε. Επιπλέον, στη METRICA διαθέτουμε ένα εύρος σαρωτών laser προς ενοικίαση, γεγονός που σας δινει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία ανάλογα με τις απαιτήσεις και τα έργα σας όποτε το επιθυμείτε.

Εκπαίδευση και χρόνος: Όπως κάθε τεχνολογία, οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπαιδεύονται διεξοδικά στο πώς να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με επιτυχία. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ο χρόνος και οι δεξιότητες του προσωπικού μπορεί να είναι περιορισμένα και χρειάζεται επιπλέον επένδυση σε εκπαίδευση ή νέο προσωπικό για την ολοκλήρωση έργων με τη χρήση της εν λόγω τεχνολογίας, γεγονός που ανεβάζει και το κόστος της αρχικής επένδυσης.
Η λύση: Επιλέξτε λύσεις με ευέλικτο στήσιμο και απλό χειρισμό, έξυπνα σχεδιασμένες ροές εργασίας και διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων. Οι 3D σαρωτές και τα λογισμικά επεξεργασίας νεφών σημείων που προτείνουμε είναι φιλικά ακόμα και στον άμαθο χρήστη. Η έμπειρη ομάδα μας γνωρίζει πως να σας καθοδηγήσει ώστε να υιοθετήσετε με επιτυχία την τεχνολογία 3D Scanning σε πολύ λίγο χρόνο.

Μιλήστε με έναν σύμβουλο της METRICA για να δείτε πως μπορείτε να ξεπεράσετε αυτά τα «εμπόδια». Καλέστε μας στο 2102815440

Πως να ξεκινήσετε με την τεχνολογία Laser Scanning

Εάν θέλετε να κάνετε τα απαραίτητα βήματα και να εισάγετε την 3D σάρωση στην καθημερινή σας εργασία, έχουμε συγκεντρώσει μερικές συμβουλές για να ξεκινήσετε:

 • Ξεκινήστε νωρίς: Μην περιμένετε άλλο. Η τεχνολογία εφαρμόζεται ήδη από πάρα πολλούς μηχανικούς και σε πολλά έργα. Όσο νωρίτερα την υιοθετήσετε τόσο πιο ευκολο θα είναι για εσάς να ξεχωρίσετε. Όσον αφορά την εισαγωγή της μεθόδου στα έργα σας, όσο νωρίτερα την εφαρμόσετε, τόσο το καλύτερο. Διασφαλίστε υψηλά επίπεδα ακρίβειας με ταχύτητα και αξιοπιστία και κρατήστε τα κόστη όσο πιο χαμηλά γίνεται με τη χρήση της τεχνολογίας 3D Scanning.

 • Επιλέξτε την ενοικίαση πριν την αγορά: Η επένδυση σε οποιαδήποτε τεχνολογία — πόσο μάλλον σε έναν 3D σαρωτή ή σύστημα laser scanning — δεν είναι φθηνή. Mπορεί να είναι πιο λογικό για την εταιρεία σας να νοικιάζει εξοπλισμό ή να χρησιμοποιεί μια υπηρεσία στα πρώτα έργα με σκοπό να τεστάρετε τις δυνατότητες σας ώστε να είστε έτοιμοι για την τεχνολογία όταν το αποφασίσετε. Στη συνέχεια, όταν η απόδοση της επένδυσης γίνει σαφής και είστε σε θέση να δείτε πόσο πολύτιμη μπορεί να είναι για τα έργα σας, επενδύστε στην τεχνολογία.

 • Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία 3D Scanning ταυτόχρονα με άλλες τεχνολογίες: Οι σαρωτές 3D είτε χρησιμοποιούνται ως επίγεια συστήματα, φορητά SLAM, σε εναέρια μέσα, σε κινητές πλατφόρμες – mobile mapping είναι ένα μόνο κομμάτι αυτού που ονομάζουμε BIM (Building Information Modeling). Η χρήση σύγχρονων αισθητήρων βοηθά στην δημιουργία αξιόπιστων ψηφιακών μοντέλων τα οποία περιλαμβάνουν και όλες εκείνες τις πληροφορίες και τις ιδιότητες που είναι αναγκαίες για να επιτύχουμε τη δημιουργία έξυπνων, δυναμικών υποδομών.

Μάθετε από τους ειδικούς

Η METRICA διαθέτει μια εκπαιδευμένη και έμπειρη ομάδα που μπορεί να σας μυήσει στον κόσμο του 3D Scanning σε κάθε επίπεδο.

Καθοδήγηση | Εκπαίδευση | Benchmarking

Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο 3D Scanning.  Ζητήστε ένα live DEMO ή μια συμβουλευτική στο επικείμενο έργο σας.

Στείλτε μας το αίτημα σας