-->

Υπηρεσίες

Προγράμματα Τεχνικής Υποστήριξης

Εξασφαλίστε άμεση και ποιοτική υποστήριξη κατά προτεραιότητα.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από 1/9/2015 ισχύει νέα πολιτική Τεχνικής Υποστήριξης. Πρόκειται για Νέα Προγράματα Τεχνικής Υποστήριξης με σημαντικά οφέλη για τους επαγγελματίες που εργάζονται καθημερινά στο πεδίο.

Τα νέα αυτά προγράμματα ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των χρηστών τόσο του δικτύου SmartNet Greece όσο και όλων των χρηστών γεωδαιτικών σταθμών ή δεκτών GPS GNSS του οίκου Leica που επιθυμούν να έχουν πλήρη υποστήριξη σε κάθε φάση της εργασίας τους. 

Συνοπτικά, με την επιλογή συγκεκριμένων πακέτων τεχνικής υποστήριξης, οι χρήστες

  • Έχουν άμεση υποστήριξη τη στιγμή που την έχουν ανάγκη
  • Λαμβάνουν συμβουλές και κατευθύνσεις για την επίλυση τεχνικών θεμάτων
  • Μπορούν να λάβουν δεδομένα RINEX / VRINEX 1 ώρας το μήνα
  • Έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή Smartlog
  • Έχουν δυνατότητα 5 δωρεάν επιλύσεων το χρόνο
  • Λαμβάνουν όλες τις αναβαθμίσεις λογισμικών
  • Μπορούν να προβαίνουν σε έλεγχο καλής λειτουργίας του εξοπλισμού τους ΔΩΡΕΑΝ
  • και πολλά άλλα..

Συχνές Ερωτήσεις

Βρείτε απαντήσεις στα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζετε.

Θέματα από το Blog μας