• Επικοινωνία : +30 210 28 15 440
    Υποστήριξη : +30 210 22 02 130
  • Online shop
  • HEXAGON LEICA
  • HEXAGON LEICA

Laser Tracker Systems

Οι αισθητήρες κλίσης Leica Nivel210/Nivel220/Nivel230 χρησιμοποιούνται για την ταυτόχρονη μέτρηση της κλίσης, της κατεύθυνσης της κλίσης και της θερμοκρασίας βασιζόμενης σε οπτικοηλεκτρονική μέθοδο. Στη βιομηχανική γεωδαισία αποτελούν αναπόσπαστα εξαρτήματα των συστημάτων της σειράς ΑΤ (Laser Tracker AT402/AT901).  Γενικότερα, χρησιμοποιoύνται για τον  έλεγχο μεγάλων δομών και  κατασκευών εφαρμοσμένης μηχανικής όπως τα φράγματα, οι γέφυρες κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 2815440.

Θέματα από το Blog μας