• Επικοινωνία : +30 210 28 15 440
    Υποστήριξη : +30 210 22 02 130
  • Online shop
  • HEXAGON LEICA
  • HEXAGON LEICA

Λογισμικά HDS

Plug –in για επεξεργασία νέφους σημείων σε οποιοδήποτε λογισμικό CAD
Τα Leica CloudWorx CAD plug-ins επιτρέπουν στους χρήστες CAD να εργαστούν αποτελεσματικά με μεγάλα νέφη σημείων απ 'ευθείας μέσα στο επιλεγμένο λογισμικό CAD που χρησιμοποιούν. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα εργαλεία και τις εντολές του CAD με τα οποία είναι εξοικειωμένοι χρησιμοποιώντας και τις εξειδικευμένες εντολές που προσφέρει η πλατφόρμα CloudWorx.

Η εφαρμογή CloudWorx παρέχει απλά εργαλεία για προβολή και εργασία σε τομές με αποτέλεσμα να επιταχύνει τη σχεδίαση στον δισδιάστατο χώρο,  τη σχεδίαση αντικειμένων και μοντελοποίηση επιφανειών στον τρισδιάστατο χώρο καθώς επίσης υποστηρίζει και τοπογραφικές διαδικασίες. Τέλος, καθιστά δυνατή τη μοντελοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης (κτιριακά, δίκτυα σωληνώσεων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.α.) και τον έλεγχο για αποκλίσεις σε σχέση με τη μελέτη.


Διαθέσιμα plug-ins


Δείτε περισσότερα για το λογισμικό Leica CloudWorx.

Θέματα από το Blog μας