• Επικοινωνία : +30 210 28 15 440
    Υποστήριξη : +30 210 22 02 130
  • Online shop
  • HEXAGON LEICA
  • HEXAGON LEICA

Λογισμικά HDS

Διαχείριση, επεξεργασία και μοντελοποίηση 3D νέφους σημείων
Το λογισμικό Leica Cyclone είναι μια συνολική λύση καταγραφής και επεξεργασίας νέφους σημείων με μοναδικές δυνατότητες και πολλαπλά εργαλεία που οδηγούν στη δημιουργία των παραδοτέων που απαιτούνται σε εφαρμογές τρισδιάστατης μοντελοποίησης. Το λογισμικό είναι σχεδιασμένο με τέτοιον τρόπο ώστε να ικανοποιεί τις διαφορετικές ανάγκες κάθε χρήστη/εφαρμογής, δίνοντας τη δυνατότητα  επιλογής συγκεκριμένων  δομοστοιχείων (modules) για τη δημιουργία μιας εξατομικευμένης λύσης.

Διαθέσιμα δομοστοιχεία (modules):


Leica Cyclone & πανοραμική κάμερα NCTech iSTAR
Μια έξυπνη επιλογή είναι η χρήση της πανοραμικής κάμερας iSTAR. Η εν λόγω κάμερα ενσωματώνεται στον σαρωτή και διευκολύνει τη λήψη φωτογραφιών βοηθώντας έτσι στην παραγωγή υψηλής ανάλυσης HDR εικόνων και, κατ’ επέκταση, στη δημιουργία ενός εξαιρετικού, από κάθε άποψη, νέφους σημείων.

Δείτε περισσότερα για το λογισμικό Leica Cyclone.

Θέματα από το Blog μας