• Επικοινωνία : +30 210 28 15 440
  Υποστήριξη : +30 210 22 02 130
 • Online shop
 • HEXAGON LEICA
 • HEXAGON LEICA

Λογισμικά G.I.S.

Απλοποιημένη ροή εργασίας
Το Leica Zeno Field είναι μια ΟΕΜ έκδοση του ArcPad για εύκολη συλλογή, επεξεργασία και προβολή γεωγραφικών πληροφοριών στο πεδίο. Σε συνδυασμό με το Leica Zeno Office και τους δέκτες της σειράς Leica Zeno αποτελούν μια ολοκληρωμένη λύση για απλοποιημένη και αποτελεσματική ροή εργασίας σε εφαρμογές G.I.S.Leica Zeno Field
Βασικά xαρακτηριστικά:
 • Υποστήριξη αρχείων Raster, Vector και Shape
 • Ρύθμιση και επανεξέταση της απόδοσης GNSS
 • Συλλογή πρωτογενών δεδομένων GNSS για μεγιστοποίηση της ακρίβειας
 • Αυτόματη ροή εργασίας με λογισμικό γραφείου (EasyIn/EasyOut)
 • Υποστηρίζει όλη τη σειρά Leica Zeno
 • Δίνει δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικών συσκευών, π.χ. αποστασιόμετρα
 • Laser, συστήματα εύρεσης καλωδίων κ.α.
Leica Zeno Office
Το λογισμικό Leica Zeno Office είναι ένα πλήρες πακέτο λογισμικού για υποστήριξη, διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων GIS – GNSS, με αυτοματοποιημένες δυνατότητες  εισαγωγής / εξαγωγής  δεδομένων μέσω ενός πλήθους formats όπως : ArcGIs, gdb, shapefile, dxf, dgn και dwg.

Leica Zeno Office on ArcGIS
Το λογισμικό Leica Zeno Office on ArcGIS είναι add on στο  ArcGIS της ESRI  και παρέχει πλήθος εργαλείων για αποτελεσματική διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί, σε συνδυασμό  με όλη τη γνωστή πλατφόρμα του ArcGIS. 

Βασικά επιπλέον χαρακτηριστικά:
 • Βέλτιστη αποθήκευση των δεδομένων και υπολογισμός των δεδομένων των μετρήσεων GNSS (post – process GNSS - GIS)
 • Αυτοματοποιημένες διαδικασίες εισαγωγής/εξαγωγής: EasyIn και EasyOut
 • Απόκτηση λεπτομερών ποιοτικών πληροφοριών GNSS στη βάση δεδομένων GIS
 • Υποστήριξη αρχείων Raster και Vector αλλά και αρχεία μορφής Shape, DXF, DGN και DWG.

Δείτε περισσότερα για τα λογισμικά Leica Zeno Field & Office.

Θέματα από το Blog μας