• Επικοινωνία : +30 210 28 15 440
    Υποστήριξη : +30 210 22 02 130
  • Online shop
  • HEXAGON LEICA
  • HEXAGON LEICA

Κατασκευή και Καθοδήγηση Μηχανημάτων

Leica iCON iXE1 - 1D System
Leica iCON iXE1 PowerDigger Lite is a simple, economic excavator control system. It is perfect for backhoes and mini- excavators and is the ideal solution for contractors who want to enter into machine control. The single slope control panel with multicolour display is easy-to-use and is specifically designed for standard excavating applications.

Θέματα από το Blog μας