• Επικοινωνία : +30 210 28 15 440
    Υποστήριξη : +30 210 22 02 130
  • Online shop
  • HEXAGON LEICA
  • HEXAGON LEICA

Blog

Η Metrica Α.Ε. είναι αντιπρόσωπος της Leica Geosystems AG, παγκόσμιου ηγέτη σε όργανα γεωδαιτικών μετρήσεων ακριβείας, και είναι η μεγαλύτερη εταιρία στον κλάδο της στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται τόσο στον εμπορικό τομέα όσο και στον χώρο παροχής υπηρεσιών, αναλαμβάνοντας και εκτελώντας μεγάλα έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εταιρία παρέχει επίσης μια σειρά υποστηρικτικών υπηρεσιών  για λογαριασμό πολυεθνικών εταιριών στη παγκόσμια αγορά.
Για την ενδυνάμωση της Ομάδας Πωλήσεων, η εταιρία ζητάει Μηχανικό Πωλήσεων με έδρα την Αθήνα. Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Πωλήσεων.


Κύρια καθήκοντα
•    Επίτευξη των στόχων όγκου, αξίας και κερδοφορίας πωλήσεων
•    Ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου στις περιοχές ευθύνης
•    Συνεχής αναζήτηση ευκαιριών για την προώθηση των προϊόντων της εταιρίας
•    Καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης με τους υπάρχοντες και τους νέους πελάτες
•    Έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση της διοίκησης για τις εξελίξεις της αγοράς, τις κινήσεις του ανταγωνισμού και τα νέα των πελατών
•    Ορθή και συνεπής χρήση των πληροφοριακών συστημάτων CRM της εταιρίας

Δεξιότητες
•    Θετικό πνεύμα/αισιοδοξία/ενθουσιασμός
•    Έμφαση στην επικοινωνία
•    Ικανότητα πωλήσεων και διαχείρισης πελατών
•    Εντιμότητα
•    Διάθεση για μάθηση
•    Συνέπεια/ευσυνειδησία/υπευθυνότητα/οργάνωση/επαγγελματισμός
•    Προσανατολισμός στα αποτελέσματα


Εκπαίδευση και / ή Εμπειρία:
•    Μηχανικός Ανώτατης ή Ανώτερης σχολής
•    Προϋπηρεσία 2-3 ετών στο χώρο των πωλήσεων
•    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψηφίους).


Γλωσσικές δεξιότητες: Καλή γνώση Αγγλικής (προφορικός και γραπτός λόγος)

Δεξιότητες υπολογιστών: Ικανοποιητικό επίπεδο χειρισμού του Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)

Απαιτήσεις ταξιδιών: Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία για την καλλιέργεια του πελατολογίου των περιοχών ευθύνης
Η εταιρία παρέχει ανταγωνιστική αμοιβή (μισθό και bonus επί των πωλήσεων), χρήση εταιρικού αυτοκινήτου, συνεχή εκπαίδευση, και ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον εργασίας.

Στείλτε το βιογραφικό σας με την ένδειξη S.E/1

Θέματα από το Blog μας