• Επικοινωνία : +30 210 28 15 440
    Υποστήριξη : +30 210 22 02 130
  • Online shop
  • HEXAGON LEICA
  • HEXAGON LEICA

Blog

Leica Infinity

Απεριόριστες δυνατότητες επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων σε μια λύση που εξυπηρετεί κάθε επαγγελματία.
Εργαστείτε ευέλικτα, έξυπνα, αποδοτικά, χωρίς δέσμευση και για όσο χρόνο διαρκεί το έργο (project) που έχετε αναλάβει. Το λογισμικό Leica Infinity προσφέρεται με τη μορφή «ενοικίασης» σε κάθε χρήστη  που επιθυμεί να εργαστεί έξυπνα και αποδοτικά για όσο διάστημα διαρκεί το αντικείμενο της εργασίας του.

 Η χρήση του λογισμικού Leica Infinity διευκολύνει τη μεταφορά δεδομένων πολλαπλών μορφών από το πεδίο στο γραφείο και επιτρέπει τη διαχείριση τους  σε μια ενιαία πλατφόρμα με απλό και φιλικό, προς κάθε χρήστη, τρόπο. Διαθέτει απλές διαδικασίες, έξυπνες λειτουργίες και απεριόριστες δυνατότητες επεξεργασίας που οδηγούν στην γρήγορη και ορθή εξαγωγή αποτελεσμάτων. Ρωτήστε μας περισσότερα ή ζητήστε live DEMO.

Οι άδεια χρήσης του λογισμικού που θα επιλέξει κάθε χρήστης εξαρτάται από τις ανάγκες της εργασίας του και οι διαθέσιμες επιλογές παρουσιάζονται επιγραμματικά παρακάτω:

  • Infinity Time Limited TPS Scanning Bundle: Infinity Basic, TPS Data-Processing, Surfaces & Scanning
  • Infinity Time Limited Compl. Terrestrial Bundle: Infinity Basic, TPS Data-Processing, Level Data-Processing + Adjustments 1D, Surface & Scanning, Adjustments 3D, Imaging
  • Infintiy Time Limited Compl. GNSS & Terrestrial Bundle: Infinity Basic, TPS data-processing, Level data-processing + Adjustments 1D, Surface & Scanning, Adjustments 3D, Imaging, GNSS Multi frequency data processing

Επωφεληθείτε από τις προσιτές τιμές «ενοικίασης» της άδειας του λογισμικού που ισχύουν ανά εβδομάδα και τις ειδικές εκπτώσεις που ισχύουν για διάστημα χρήσης μεγαλύτερο των 4 εβδομάδων.

Ρωτήστε μας περισσότερα στο  210 2815440.

Θέματα από το Blog μας