• Επικοινωνία : +30 210 28 15 440
    Υποστήριξη : +30 210 22 02 130
  • Online shop
  • HEXAGON LEICA
  • HEXAGON LEICA

Blog

Μια καινοτόμος λειτουργία είναι διαθέσιμη με τη νέα έκδοση RefWorx v3.20 για τους δέκτες Leica GR10 και GR25 (BT & WLAN). Η λειτουργία Leica VADASE (Velocity and Displacement Autonomous Solution Engine) παρέχει τη δυνατότητα μίας εις βάθος εξέτασης φαινομένων ταχείας μετακίνησης, κάνοντας χρήση των εξελιγμένων αλγορίθμων που ενσωματώνει και που επιτρέπουν την παροχή δεδομένων πραγματικού χρόνου, με ακρίβεια και ασφάλεια, λειτουργώντας αυτόνομα χωρίς τη χρήση δικτύων (GNSS RTK correction service).
 

Σε πραγματικό χρόνο, μηχανικοί και ερευνητές, μπορούν να λαμβάνουν έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με υψηλής ταχύτητας διανύσματα μικρομετακινήσεων στις υπό εξέταση υποδομές ώστε να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται πώς και γιατί προκαλούνται οι αλλαγές αλλά και να μπορούν να προβλέψουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την εξέλιξη των φαινομένων, προσφέροντας έτσι μία πλήρη και αξιόπιστη λύση ελέγχου μικρομετακινήσεων (monitoring). Κάθε αλλαγή, καταγράφεται με λεπτομέρεια και η πληροφορία μπορεί να αποσταλεί με mail σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, οι ειδικοί διαθέτουν όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για να μελετούν και να κατανοούν καλύτερα και ασφαλέστερα τη φύση και τα αίτια των δομικών αλλαγών και να υιοθετούν τις ανάλογες τακτικές προκειμένου να προστατεύσουν τόσο τις ανθρώπινες ζωές όσο και το φυσικό περιβάλλον. Η λειτουργία Leica VADASE προσφέρει

  • Πλήρη αυτονομία – χρήση ενός δέκτη χωρίς την ανάγκη λήψης διαφορικών διορθώσεων από δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς GNSS RTK
  • Στιγμιαία πληροφόρηση σε ταχείες σχετικές μετακινήσεις με ρυθμό έως 20Hz, παρεχόμενη σε πραγματικό χρόνο
  • Δυνατότητα ενσωμάτωσης της σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης (early warning systems)

Διαβάστε αναλυτικά για τη λειτουργία Leica VADASE.
Διαβάστε το τεχνικό φυλλάδιο.

Θέματα από το Blog μας