• Επικοινωνία : +30 210 28 15 440
    Υποστήριξη : +30 210 22 02 130
  • Online shop
  • HEXAGON LEICA
  • HEXAGON LEICA

Ανθρώπινο Δυναμικό

leica-service-statisticsΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στατιστικά που συλλέξαμε κατά τη διάρκεια δειγματοληπτικής έρευνας ζητώντας τη γνώμη των επαγγελματιών για τις υπηρεσίες του τμήματος Service και το βαθμό ικανοποίησης τους από αυτές. Από την έρευνα προέκυψε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επαγγελματιών (53%) τηρούν πιστά το πρόγραμμα των ετήσιων ελέγχων & Service δηλώνοντας ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από την απόδοση του εξοπλισμού, την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση από τους τεχνικούς του τμήματος Service της METRICA. Το ενδιαφέρον όμως συγκεντρώνουν οι απόψεις εκείνων που δεν προβαίνουν στους τακτικούς ελέγχους.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που παραλείπουν τον έλεγχο Service (22%) ανέφερε σαν κύριο λόγο αυτής της παράλειψης το γεγονός ότι δεν γίνεται συχνή χρήση του εξοπλισμού και για αυτό δεν κρίνει απαραίτητο έναν έλεγχο. To 17% των ερωτηθέντων ανέφερε σαν ανασταλτικούς παράγοντες: την έλλειψη χρόνου για να ακολουθηθεί η διαδικασία αποστολής και παραλαβής για τον έλεγχο και την αμέλεια προγραμματισμού. Λιγότεροι ήταν εκείνοι (8%) που έθιξαν το κόστος των υπηρεσιών αυτών σαν κύριο λόγο της παράλειψης των τακτικών ελέγχων.
Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί του τμήματος SERVICE της METRICA παραθέτουν μια πλειάδα λόγων που επιτάσσουν τόσο τον τακτικό έλεγχο όσο και το ετήσιο service του εξοπλισμού σας και προτείνουν λύσεις για να ξεπεραστούν οι λόγοι που οι υπηρεσίες αυτές παραλείπονται.