• Επικοινωνία : +30 210 28 15 440
  Υποστήριξη : +30 210 22 02 130
 • Online shop
 • HEXAGON LEICA
 • HEXAGON LEICA

Φωτογραμμετρικά & Ειδικά λογισμικά

Standard & Professional edition
Το λογισμικό Agisoft PhotoScan Standard δημιουργεί αυτόματα επαγγελματικής ποιότητας 3D μοντέλα με υφή από εικόνες. Το πρόγραμμα παρέχει εξαιρετική ευθυγράμμιση των φωτογραφιών, χωρίς να απαιτούνται ειδικοί στόχοι ή συγκεκριμένες συνθήκες λήψης.

Μορφές αρχείων που υποστηρίζει

Μορφές αρχείων για εισαγωγή δεδομένων (input formats): JPEG, TIFF, PNG, BMP, JPEG Multi-Picture Format (MPO).

Μορφές αρχείων για εξαγωγή δεδομένων (output formats): OBJ, PLY, VRML, COLLADA, Universal 3D, FBX, 3DS, PDF.

Κύρια Χαρακτηριστικά

 • Ευθυγράμμιση φωτογραφιών
 • Παραγωγή νέφους σημείων (αραιό/πυκνό)
 • Παραγωγή πολυγωνικού μοντέλου
 • Απεικόνιση της υφής

Professional edition
Το λογισμικό Agisoft PhotoScan Pro σας επιτρέπει να δημιουργήσετε υψηλής ανάλυσης ορθοφωτογραφίες με γεωαναφορά (ακρίβειας μεγαλύτερη των 5 cm με σημεία ελέγχου εδάφους - GCP) και εξαιρετικής λεπτομέρειας ψηφιακά μοντέλα αναγλύφου (Digital Elevation Model - DEM) - πολυγωνικά μοντέλα με υφή. Η πλήρως αυτοματοποιημένη ροή εργασίας επιτρέπει και σε έναν μη ειδικό να επεξεργαστεί χιλιάδες αεροφωτογραφίες σε έναν υπολογιστή για να παράγει φωτογραμμετρικά προϊόντα επαγγελματικού επιπέδου.

Μορφές αρχείων που υποστηρίζει

Μορφές αρχείων για εισαγωγή δεδομένων (input formats): JPEG, TIFF, PNG, BMP, JPEG Multi-Picture Format (MPO).

Μορφές αρχείων για εξαγωγή δεδομένων (output formats): GeoTIFF, xyz, ASPRS LAS, Google KMZ/KML, COLLADA, VRML, OBJ, PLY, 3DS, FBX, Universal 3D, PDF, κα.

Κύρια Χαρακτηριστικά

 • Τριγωνισμός τόσο από αεροφωτογράφηση όσο και από κοντινές λήψεις
 • Παραγωγή νέφους σημείων (αραιό/πυκνό)
 • Παραγωγή πολυγωνικού μοντέλου (απλό/με υφή)
 • Εισαγωγή - χρήση συστήματος συντεταγμένων
 • Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου Αναγλύφου (DEM)
 • Παραγωγή ορθοφωτογραφιών
 • Γεωαναφορά χρησιμοποιώντας δεδομένα καταγραφής πτήσης και/ή GCPs
 • Πολυφασματική επεξεργασία εικόνων
 • 4D ανακατασκευή δυναμικών σκηνών
 • Υποστήριξη Python scripting

Θέματα από το Blog μας