Συστήματα βυθομετρήσεων

Η εταιρία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις βυθομέτρησης του οίκου EvoLogics καλύπτοντας την ανάγκη κάθε τοπογράφου, ερευνητή ή παρόχου ανάλογων υπηρεσιών για υδρογραφικές έρευνες σε λιμάνια, και άλλες περιοχές ενδιαφέροντος.