Όροι χρήσης

Σας καλωσορίζουμε στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας «METRICA A.E.».

Η «METRICA A.E.» είναι μια ανώνυμη εταιρεία που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Γκινοσάτη 88α. Για την ασφαλή και αποτελεσματικότερη πλοήγηση σας στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας (www.metrica.gr) παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου. Η χρήση, η περιήγηση και η συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας μας συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων:

Α. Όροι Χρήσης:

1. Ασφάλεια κατά την πλοήγηση και συναλλαγή. Προστασία προσωπικών δεδομένων:

α) Κάθε χρήστης που εγγράφεται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας δημιουργεί, σε κατάλληλα διαμορφωμένες φόρμες, έναν Προσωπικό Κωδικό Εισόδου (e-mail ή username) και έναν μοναδικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password). Για να διασφαλίσετε το απόρρητο των μυστικών κωδικών ασφάλειάς σας, σας συνιστούμε να αλλάζετε τακτικά τον κωδικό Ασφαλείας (password) και να χρησιμοποιείτε συνδυασμούς κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, αριθμών και σημείων στίξης, ούτως ώστε να μην είναι εύκολα ανιχνεύσιμοι. Περαιτέρω ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας αυτού και μη αποκάλυψής του σε τρίτα πρόσωπα. Σε  περίπτωση τυχόν απώλειας των κωδικών αυτών ή διαρροής τους, σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε άμεσα με την METRICA A.E.. Αν οι κωδικοί χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της εταιρείας μας, η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές. Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα πραγματοποιούνται μέσω της υπηρεσίας ProxyPay3 της Τράπεζας EUROBANK, μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον με κρυπτογράφηση 128bit. Η METRICA A.E. δεν γνωρίζει και δεν αποθηκεύει αριθμούς πιστωτικών καρτών των χρηστών.

β) Όλες οι πληροφορίες που ο χρήστης εισάγει στις ειδικές φόρμες του διαδικτυακού τόπου της METRICA A.E. είναι απόλυτα εμπιστευτικές και η METRICA A.E. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο, στο πλαίσιο των συναλλαγών με τους χρήστες, ακόμη και όταν για την ολοκλήρωση της συναλλαγής απαιτείται η συνεργασία με τρίτους, συνεργάτες της εταιρείας μας (άρθρο 11 ν. 2472/1997). Επιπλέον, μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η αποκάλυψη των στοιχείων των χρηστών είναι δυνατή μόνο κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησής τους ή εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους συμμόρφωσης σε απόφαση δικαστικής ή άλλης δημόσιας αρχής. Κάθε χρήστης μπορεί να ζητήσει να ενημερωθεί για τα στοιχεία που τηρούνται για εκείνον, καθώς και να ζητήσει την τυχόν διόρθωσή τους εφόσον διαπιστωθεί  ότι υπάρχει λάθος.

γ) Εφόσον οι χρήστες δηλώσουν, στις ειδικές φόρμες, ότι το επιθυμούν, τα στοιχεία τους θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή ενημερωτικών καταλόγων και λοιπού έντυπου υλικού της «METRICA A.E.».

δ) Χρήση cookies. Cookies ονομάζονται κάποια πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας τα οποία χρησιμοποιούνται από τους browsers (Chrome, Mozilla Firefox κλπ) και βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία ενός ιστοτόπου επιτρέποντάς του να αναγνωρίζει τις προτιμήσεις του χρήστη κάθε φορά που επιστρέφει σε αυτόν. Η METRICA (www.metrica.gr) χρησιμοποιεί τους παρακάτω τύπους cockies για την εύρυθμη λειτουργία του site και τη βέλτιστη εμπειρία των επισκεπτών του:
Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site.
Cookies Διαφήμισης: Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για να εμφανίζονται διαφημίσεις σχετικές με τις προτιμήσεις του χρήστη.
Cookies Στατιστικών: Μετρούν την επισκεψιμότητα των χρηστών και βοηθούν τους διαχειριστές του site να βελτιώνουν το περιεχόμενο του με αποτέλεσμα την καλύτερη εμπειρία για τους επισκέπτες.
Cookies Προτιμήσεων: Cookies τα οποία βοηθούν το site να εμφανίσει εξατομικευμένο περιεχόμενο για τον χρήστη.
Τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών;
Η METRICA A.E. – www.metrica.gr -  ζητάει προσωπικές πληροφορίες από τους επισκέπτες μόνο στις περιπτώσεις όπου ο χρήστης συμπληρώσει φόρμα ενδιαφέροντος όπου απαιτείται να συμπληρώσει στοιχεία όπως το email του, το όνομα και επώνυμο του καθώς και το τηλέφωνο του ή και την ιδιότητα του. Τα δεδομένα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για την απευθείας επικοινωνία των εκπροσώπων της METRICA A.E. με τους χρήστες και για τον λόγο που έχουν δοθεί. Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν διατίθενται σε τρίτους.
Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) για να μπλοκάρει ορισμένα ή και όλα τα cookies. Ωστόσο, αν τα cookies μπλοκαριστούν, δεν θα εμφανίζεται κάποιο μέρος του περιεχόμενου και θα χαθούν όλα τα πλεονεκτήματα που μπορεί να απολαμβάνει ο χρήστης με την προβολή προσωποποιημένου περιεχομένου.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 2815440.

δ) Προσωπικά Δεδομένα: Ο διαδικτυακός τόπος της METRICA A.E. λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα οποία τηρούνται με ασφάλεια κατά τη διάρκεια της συναλλαγής και  διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη αυτής. Θα σας ζητηθεί να δώσετε προσωπικά στοιχεία σας μόνο όταν γίνετε μέλος του διαδικτυακού μας τόπου και προκειμένου να συναλλαχθείτε μαζί μας. Τα στοιχεία που θα εισάγετε στις ειδικές φόρμες χρησιμοποιούνται μόνο για την διεκπεραίωση των συναλλαγών σας και δεν είναι δυνατή η χρήση τους από τρίτους χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε καμία περίπτωση δεν θα πωλήσουμε, ενοικιάσουμε ή εκμεταλλευτούμε με οποιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα. Η κοινοποίηση των στοιχείων του αρχείου είναι δυνατή μόνο κατόπιν νομίμου αιτήματος των αρμοδίων δικαστικών, αστυνομικών και άλλων διοικητικών αρχών και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ενημερώνει τους προμηθευτές της με τις καταστάσεις πωλήσεων για ενημερωτικούς και στατιστικούς σκοπούς και δεδομένου αυτού οι χρήστες αναγνωρίζουν και συναινούν στην κοινοποίηση των στοιχείων τους για την εξυπηρέτηση αποκλειστικώς των εν λόγω σκοπών. Ο χρήστης έχει όλα τα δικαιώματα που του παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία, περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, καθώς και τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπει ο ν. 2472/1997 (άρθρ. 11 έως 13).

2. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας της METRICA A.E.

α) Όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου (σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της METRICA A.E. ή τρίτων που της έχουν παράσχει νομίμως δικαίωμα χρήσης, λογότυπα, ονόματα, εικόνες γραφικά, κείμενα, φωτογραφίες, video, πληροφορίες εφαρμογών, λογισμικά, ηχητικά και άλλα αρχεία κ.λ.π.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της METRICA A.E. και προστατεύεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνιση και έκθεσή τους στον διαδικτυακό τόπο της METRICA A.E. σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading (εκφόρτωση), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της METRICA A.E. ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών της εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

3. Περιορισμός ευθύνης

α) Η METRICA A.E. σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί σε χρήστες ή μη του διαδικτυακού της τόπου, από κακή χρήση αυτού ή από αδυναμία παροχής πληροφοριών ή υπηρεσιών λόγω προβλημάτων του συστήματος (server) κ.λ.π. ούτε δύναται να γεννηθεί οποιαδήποτε απαίτηση σε βάρος της METRICA A.E. για τυχόν ζημία οιασδήποτε φύσης (θετική, αποθετική, ειδική, διαφυγόντα κέρδη κ.α.) για οποιονδήποτε από τους ενδεικτικά ως ανωτέρω αναφερόμενους λόγους.

β) Οι χρήστες της ιστοσελίδας της METRICA A.E. απαγορεύεται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου να αποστέλλουν, τοποθετούν, δημοσιεύουν ή μεταδίδουν εν γένει με οποιοδήποτε τρόπο περιεχόμενο που είναι παράνομο, άσεμνο, βλαβερό, προσβάλλει τα δικαιώματα της εταιρείας METRICA A.E., των χρηστών του διαδικτυακού τόπου ή τρίτων, έχει υβριστικό, λιβελογραφικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, ρατσιστικό, χυδαίο περιεχόμενο ή παραβιάζει το απόρρητο της ιδιωτικής ζωής τρίτων ή κοινοποιεί απόρρητες πληροφορίες ή προσβάλλει το πρόσωπο ανηλίκων ή γενικά αντίκειται στην ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία ή παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της METRICA A.E. ή τρίτων κλπ. Οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν επιτρέπεται να τον χρησιμοποιούν προκειμένου να δημιουργούν, διαδίδουν κ.λ.π. λογισμικό που περιέχει ιούς ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, καταστροφή και υποκλοπή πληροφοριών άλλων χρηστών του διαδικτύου.

Β. Όροι Παραγγελίας και Αγοράς Προϊόντων

Η πώληση προϊόντων μέσω του διαδικτυακού τόπου της METRICA A.E. διέπεται από τους ακόλουθους όρους:

1. Συμβατική δέσμευση των μερών: Τα συμβαλλόμενα μέρη, δηλ. η εταιρεία METRICA A.E. και ο χρήστης που προβαίνει σε παραγγελία μέσω του διαδικτυακού τόπου της άνω εταιρείας, αναγνωρίζουν τους κάτωθι όρους ως εύλογους και ενδεδειγμένους, τους αποδέχονται ως δεσμευτικούς και συνομολογούν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μεταξύ τους συμβάσεως πωλήσεως, οποιαδήποτε δε απόκλιση, εξαίρεση ή τροποποίησή τους πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφο που φέρει την υπογραφή της εταιρείας-πωλητού. Οποιεσδήποτε τυχόν προγενέστερες συμφωνίες δεν έχουν ισχύ και καταργούνται από τους παρόντες όρους, οι οποίοι αποτυπώνουν το σύνολο των συμφωνιών των μερών. Tυχόν ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων από τους κατωτέρω όρους δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων. Ο χρήστης-αγοραστής με την πραγματοποίηση της παραγγελίας του, μέσω του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, και την ηλεκτρονική ολοκλήρωση αυτής (δηλ. την εμφάνιση του μοναδικού κωδικού παραγγελίας στην οθόνη του υπολογιστή του και των λοιπών απαραίτητων στοιχείων αυτής) τεκμαίρεται ότι έχει διαβάσει, ενημερωθεί και αποδέχεται στο σύνολο τους, τους παρόντες όρους συναλλαγής και τα τεχνικά και ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων μας.

2. Παραγγελίες προϊόντων: Η παραγγελία προϊόντων μας μπορεί να γίνει:

α. Με την συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής φόρμας παραγγελίας 24 ώρες το 24ωρο
β. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
γ. Με την αποστολή φαξ στο 2102815481
δ. Τηλεφωνικώς από 09.00 πμ. με 4:30 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή)

Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική μόνον εφόσον έγινε δεκτή από την ΜΕΤRICA A.E.. Σε κάθε περίπτωση, η παραγγελία σας θα επιβεβαιώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και θα έχετε τη δυνατότητα περαιτέρω συνεννόησης μαζί μας για θέματα εκτέλεσης και διανομής της.

3. Χαρακτηριστικά Προϊόντων: Η METRICA A.E. δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών των εμπορευμάτων που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα υπό την επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών της λειτουργίας της ιστοσελίδας από λόγους ανωτέρας βίας. Τα χαρακτηριστικά των πωλούμενων προϊόντων είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό μας τόπο και μπορείτε να τα πληροφορηθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας κάνοντας «κλικ» στο όνομα του προϊόντος.
Oι τιμές των προϊόντων στην ιστοσελίδα μας, αναφέρονται στην συνολική τιμή τους συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσού 24%, και κάθε άλλου τέλους. Τα έξοδα αποστολής για παραγγελίες κάτω των 500,00 Ευρώ επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη, τα οποία υπολογίζονται και γνωστοποιούνται κατά τη διάρκεια της παραγγελίας (στην αντίστοιχη σελίδα), ενώ τιμολογούνται στο τέλος της παραγγελίας επιπλέον της συνολικής τιμής των επιλεχθέντων προϊόντων, ανάλογα με τον προορισμό αποστολής. Ενδέχεται να απαιτηθούν, όπου είναι αναγκαίο, πρόσθετες επιβαρύνσεις, οι οποίες θα καθίστανται αμέσως γνωστές στον Πελάτη στην σελίδα της παραγγελίας του και πριν από την ολοκλήρωσή της.

4. Τρόποι πληρωμής του τιμήματος:

1. Με αντικαταβολή.

2. Με κατάθεση του τιμήματος σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς μας:

EFG EUROBANK:
IBAN:             GR6502600160000160200593817
Αρ. Λογ.:         0026.0016.16.0200593817

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
IBAN:             GR2701101330000013347038120
Αρ. Λογ.:         133/47038120

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ:
IBAN:             GR840140299002320002357
Αρ. Λογ.:         299002320002357

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
ΙΒΑΝ: GR7301720840005084060974591
Αρ. Λογ.: 5084060974591

και αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης με φαξ στο 2102815481. To λογιστήριο επιβεβαιώνει την κατάθεση που έχετε κάνει και ακολουθεί η αποστολή του προϊόντος στη διεύθυνση που μας έχετε εσείς υποδείξει.

3. Με πιστωτική κάρτα VISA, MASTERCARD ή EUROLINE μέσω της υπηρεσίας ProxyPay3 της Τράπεζας EUROBANK.

4. Μέσω Paypal

5. Άλλοι διακανονισμοί (π.χ. τραπεζική επιταγή, αφού ελεγχθεί) γίνονται δεκτοί για μεγάλες παραγγελίες κατόπιν συνεννοήσεως.

Η METRICA A.E. ουδεμία ευθύνη φέρει για ενέργειες της Τράπεζας και για τυχόν χρεώσεις μέσω πιστωτικής κάρτας, που γίνονται χωρίς δική της ανάμιξη. Οι απαλλαγές που ισχύουν υπέρ της Τραπέζης στις σχέσεις της με τον χρήστη πιστωτικής κάρτας ισχύουν και υπέρ της ΜETRICA A.E.

5. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής παραγγελίας προϊόντων της METRICA A.E. φροντίστε να σημειώσετε, εκτυπώσετε ή αποθηκεύσετε τον κωδικό παραγγελίας και τα στοιχεία της παραγγελίας που μόλις πραγματοποιήσατε που θα εμφανιστούν στην οθόνη του υπολογιστή σας. Ο χρήστης πρέπει να διατηρήσει τον κωδικό αυτό μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης και παραλαβής των προϊόντων.

6. Παράδοση και παραλαβή: Σε κάθε συναλλαγή με την METRICA A.E. υποχρεούστε να δηλώνετε τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη, τα στοιχεία επικοινωνίας και  διεύθυνσής του, καθώς και τις ημέρες και ώρες που είναι δυνατή η παράδοση των προϊόντων. Η παράδοση και παραλαβή των προϊόντων της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα καταστήματα της εταιρείας μας στην Αθήνα, οδός Γκινοσάτη, αρ 88Α και στην Θεσσαλονίκη, οδός Σπύρου Λούη αρ. 1, Πυλαία. 
Σε περίπτωση μη παράδοσης και παραλαβής των προϊόντων από τα καταστήματα της εταιρείας η ΜΕTRICA A.E. θα καταβάλλει προσπάθεια να αποστέλλει την παραγγελία σας εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, εφόσον τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει είναι διαθέσιμα. Για τα προϊόντα που η διαθεσιμότητά τους είναι με την ένδειξη «ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» και υπό την προϋπόθεση ότι αυτά μπορούν να παραγγελθούν από την ΜΕTRICA A.E. ο χρόνος παράδοσης ορίζεται κατά προσέγγιση στις 20 εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή).
Η METRICA A.E. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερημένη παράδοση της παραγγελίας, εφόσον οφείλεται σε λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία και σε περίπτωση που δεν συντρέχει υπαιτιότητά της. Η METRICA A.E. ουδεμία ευθύνη φέρει για την καθυστέρηση ή αδυναμία παράδοσης των εμπορευμάτων σε περίπτωση ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, απεργίες, ακραία καιρικά φαινόμενα, κατάργηση εμπορευμάτων, κ.ά). Τα εμπορεύματα μεταφέρονται για λογαριασμό του πελάτη και με δαπάνη του (για παραγγελίες κάτω των 500,00 ευρώ). Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο μέχρι το ποσό του εκδοθέντος τιμολογίου.

7. Μεταβίβαση κινδύνου -  Μεταφορά - Ασφάλιση πωλουμένων ειδών- Παραλαβή: Τον κίνδυνο των πωλουμένων ειδών, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται, όπως βλάβη, φθορά, απώλεια, κλοπή κ.λ.π. ως και από τυχαία περιστατικά ανωτέρας βίας, φέρει ο αγοραστής, από την παραλαβή των πωλουμένων ειδών στις εγκαταστάσεις του πωλητή, ή άλλως, από τον χρόνο που αποκτά με οιονδήποτε τρόπο ο ίδιος ή τρίτος υποδειθχείς από αυτόν, την φυσική εξουσία επ’ αυτών. Στις περιπτώσεις που ο αγοραστής εξευρίσκει τον μεταφορέα ή/και καταβάλλει το κόμιστρο προς παράδοση των εμπορευμάτων στον τόπο που ορίζει ο ίδιος, η μεταβίβαση του κινδύνου στον αγοραστή επέρχεται, με την παράδοση του πράγματος στον μεταφορέα. Στις περιπτώσεις αυτές, ρητώς συμφωνείται ότι ο πωλητής ενεργεί για λογαριασμό και κατ’ εντολή του αγοραστή, ο τελευταίος δε βαρύνεται με τα σχετικά έξοδα μεταφοράς, τα οποία οφείλει να καταβάλει στον πωλητή. Ιδιαίτερα ο αγοραστής φέρει και τον κίνδυνο από τους νόμιμους ή συμβατικούς περιορισμούς της ευθύνης προς αποζημίωση που βαρύνει τον μεταφορέα ή από ζημιές που προκύπτουν από την καθυστέρηση παραδόσεως των μηχανημάτων κατά την μεταφορά. Ωσαύτως ο αγοραστής φέρει το βάρος ασφαλίσεως των μεταφερομένων, σύμφωνα με την πραγματική αξία τους.
Το συμφωνηθέν τίμημα, που αναγράφεται στο εκδοθέν τιμολόγιο, καλύπτει μόνον την αξία αγοράς των πωλουμένων προϊόντων, τα οποία είναι παραδοτέα στις εγκαταστάσεις του πωλητή, ή όπου αλλού έχει συμφωνηθεί. Η τιμή του τιμολογίου δεν περιλαμβάνει την επίδειξη λειτουργίας ούτε το κόστος αναβάθμισης των προϊόντων.

8. Παροχή πληροφοριών εκ μέρους του πωλητή για την λειτουργία των πωλουμένων ειδών: Ο πωλητής ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. ΑΚ. Ο πωλητής αναλαμβάνει, στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, να παράσχει στον αγοραστή κάθε σχετική με την λειτουργία των πωλουμένων ειδών πληροφορία. Επίσης ο πωλητής παρέχει στον αγοραστή τα διαθέσιμα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου, με τις οδηγίες λειτουργίας και χρήσεως που συνοδεύουν τα πωλούμενα είδη. Οι ανωτέρω πληροφορίες που παρέχει ο πωλητής, προς διευκόλυνση του αγοραστή, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστούν συνομολόγηση ιδιοτήτων των πωλουμένων ειδών, για την οποία απαιτείται έγγραφος τύπος. Ο αγοραστής φέρει την ευθύνη εκτιμήσεων ως προς την καταλληλότητα των πωλουμένων ειδών να τελέσουν τις εργασίες στις οποίες σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο της ορθότητας των τελικών αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής.

9. Δικαίωμα υπαναχώρησης: Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής των προϊόντων από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο που υποδεικνύεται από εκείνον, δίχως να αναφέρει τους λόγους και χωρίς επιβάρυνση. Σε αυτήν την περίπτωση υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως εγκαίρως την εταιρεία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού και να επιστρέψει με δικά του έξοδα άμεσα και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δήλωσης υπαναχώρησης, τα προϊόντα στην κατάσταση που τα παρέλαβε, πλήρη, χωρίς φθορές, σε άριστη κατάσταση, με την συσκευασία που τα παρέλαβε (να μην έχει παραβιασθεί), τα συνοδευτικά τους έγγραφα, εξαρτήματα κ.λ.π. και το πρωτότυπο τιμολόγιο πώλησης. Ο αγοραστής ρητώς συμφωνεί και αποδέχεται ότι δεν αναγνωρίζεται δοκιμαστική περίοδος του προϊόντος. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές από την χρήση των προϊόντων ή από κακό χειρισμό τους κατά την μεταφορά, ελλιπή συσκευασία, αμελή μεταχείριση κ.λ.π. ο αγοραστής θα ευθύνεται για την μείωση της αξίας των εμπορευμάτων. 
Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και μας αποστείλετε στην εταιρεία την σχετική φόρμα υπαναχώρησης, πατώντας εδώ.
Αντίστοιχα, η εταιρεία, σε περίπτωση υπαναχώρησης, οφείλει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την σχετική δήλωση του αγοραστή, να επιστρέψει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον τελευταίο, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών παράδοσης, χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα της αρχικής συναλλαγής. Σε περίπτωση που ο αγοραστής είχε επιλέξει άλλο τρόπο παράδοσης από τον φθηνότερο τυποποιημένο που προσφέρει η εταιρεία, η τελευταία δεν απαιτείται να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης.
Το βάρος απόδειξης ότι ασκήθηκε το δικαίωμα υπαναχώρησης φέρει ο αγοραστής.

10. Εγγύηση: Ο πωλητής παρέχει εγγύηση, για τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, για το ίδιο χρονικό διάστημα και με τους ίδιους όρους και περιορισμούς που θέτει ο κατασκευαστής. Ειδικότερα ισχύουν τα όσα σχετικώς αναγράφονται για κάθε προϊόν. Η εταιρεία διαθέτει επίσης Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης για την παροχή πληροφοριών και οδηγιών για την χρήση των προϊόντων της μετά την σύναψη της πώλησης.


11. Περιορισμός της ευθύνης του πωλητή – Ανώτατο όριο ευθύνης: Αποκλείεται ρητά κάθε ευθύνη του πωλητή για τυχόν ζημία ή διαφυγόν κέρδος που επέρχεται στον αγοραστή ή σε τρίτους και προκύπτει από ακατάλληλη λειτουργία ή βλάβη του πωληθέντος είτε κατά την διάρκεια του χρόνου της εγγυήσεως, είτε μετά την λήξη της εγγυήσεως ή διακοπή της παραγωγής από τον κατασκευαστικό οίκο οποιουδήποτε των ανταλλακτικών του ή συνδέεται προς τις αιτίες αυτές. Ιδία και ενδεικτικά, αποκλείεται κάθε ευθύνη του πωλητή για απαιτήσεις που προβάλλουν τρίτοι κατά του αγοραστή απορρέουσες από τις ανωτέρω αιτίες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό του εκδοθέντος τιμολογίου της METRICA A.E. αποτελεί και το ανώτατο όριο ευθύνης της προς αποζημίωση. Η σύμβαση δεν είναι ακριβοχρόνου εκτελέσεως και οι συμφωνημένες ημερομηνίες παραδόσεως είναι ενδεικτικές χωρίς να γεννάται ευθύνη του πωλητή προς τήρησή τους. Η METRICA A.E. ευθύνεται μόνο για δόλο ή βαρειά αμέλεια.

12. Προστασία του προϊόντος: Επιφυλασσομένων των νομίμων δικαιωμάτων του πωλητή, αυτός ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που ο αγοραστής προβεί σε τροποποιήσεις, μεταβολές, αλλοιώσεις κ.λ.π. στην εξωτερική εμφάνιση ή στο εσωτερικό του πωλουμένου μηχανήματος, με αφαίρεση, προσθήκη, αλλαγή κ.λ.π. συστατικών μερών και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Το πωλούμενο προϊόν είναι επώνυμο και στην ενότητα του αυτούσιο όπως παραδίδεται από τον πωλητή, και φέρει την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο και τα τεχνικά γνωρίσματα και γενικά την εγγύηση ποιότητας και αναγνώρισης που συνοδεύει τα προϊόντα του κατασκευαστικού οίκου.
Ο αγοραστής υποχρεούται να τηρεί με δική του ευθύνη τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας και χρήσης των μηχανημάτων. Ο πωλητής επεσήμανε ρητά κατά την πώληση ενδεχόμενους κινδύνους που τυχόν συνοδεύουν την χρήση του πωλουμένου προϊόντος. Η χρήση του προϊόντος γίνεται κατά πάσα περίπτωση με κίνδυνο του αγοραστή ή παντός χρήστη, οι οποίοι οφείλουν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Επί πλέον ο αγοραστής έχει την αποκλειστική υποχρέωση ενημέρωσης τρίτων, του πωλητού απεκδυομένου από κάθε σχετική ευθύνη.

13. Εκχώρηση- Πτώχευση: Ο αγοραστής δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν εκ της παρούσης συμβάσεως. Σε περίπτωση πτωχεύσεως του αγοραστή ή αφερεγγυότητός του ή περιορισμών στη διαχειριστική του εξουσία ο πωλητής δικαιούται να υπαναχωρήσει αζημίως και να μην εκτελέσει την σύμβαση.

14. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας: Απαγορεύεται η αντιγραφή των προϊόντων για τα οποία υπάρχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ως και κάθε πράξη που προσβάλλει τέτοια δικαιώματα. Σε περίπτωση προβολής κατά του αγοραστή αξιώσεων ευρεσιτεχνίας ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ιδία βάσει δικαιωμάτων κατοχυρωμένων στην χώρα αποστολής των προϊόντων, ο αγοραστής βαρύνεται με την υποχρέωση άμεσης ειδοποίησης του πωλητή και συνδρομής του προς αντιμετώπιση του θέματος, ο δε πωλητής έχει σωρευτικά ή διαζευκτικά τη δυνατότητα (α) να αναλάβει αυτός αποκλειστικώς τον χειρισμό δικαστικώς ή εξωδίκως της υπόθεσης κατά την κρίση του (β) να εξασφαλίσει στον αγοραστή το δικαίωμα χρήσεως του προϊόντος (γ) να τροποποιήσει το προϊόν ώστε να μην τίθενται συναφή προβλήματα (δ) να επιστρέψει το τίμημα στον αγοραστή και να αναλάβει το προϊόν. Σε κάθε περίπτωση, ο πωλητής ουδεμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση έχει και ισχύουν στο σύνολό τους οι περιορισμοί της ευθύνης του βάσει του όρου 11.

15. Ειδικοί όροι:
Για την παραγγελία ορισμένων προϊόντων (π.χ. Σύστημα GPS) υπάρχουν ειδικοί όροι παραγγελίας, πληρωμής και παράδοσης. Αυτοί οι όροι αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης συνεννόησης μεταξύ του Πελάτη και της METRICA A.E.

16. Τελικές διατάξεις:
Η METRICA A.E. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του διαδικτυακού της τόπου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Οι χρήστες θα ενημερώνονται για τυχόν τροποποίηση των παρόντων όρων μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος δικτυακού τόπου.

17. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Δικαιοδοσία: Οι παρόντες όροι ερμηνεύονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια, για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την συναλλαγή σας με την εταιρεία μας, θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών (Ελλάδα).