Λογισμικά G.I.S.

Με τo λογισμικό Zeno Connect δίνεται η δυνατότητα είτε σε περιβάλλον Android ή σε περιβάλλον Windows, να έχουμε :

  • Διαμόρφωση, κατάσταση και διαχείριση του δέκτη GNSS
  • Διαμόρφωση και διαχείριση των προφίλ RTK GNSS
  • Μετάδοση θέσεων GNSS στο επιθυμητό λογισμικό πεδίου
  • Στοιχεία COM για την ένταξη σε οποιοδήποτε λογισμικό πεδίου
  • Ενσωματωμάτωση μετασχηματισμού συστήματος αναφοράς
  • Υποστήριξη όλου του χαρτοφυλακίου Leica Zeno GIS

  Δείτε περισσότερα για το λογισμικό Leica Zeno Connect.