Κατασκευή και Καθοδήγηση Μηχανημάτων

iCON site
Το λογισμικό πεδίου Leica iCON site σας προσφέρει μία έξυπνη και προσαρμοσμένη λύση για οδοποιία και εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού. Βελτιώνετε την ταχύτητα, την απόδοση και την ακρίβεια σας ενώ είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε όλες τις εργασίες που είναι σχετικές με τον εντοπισμό θέσης με μία και μόνη, εύκολη στη χρήση, λύση λογισμικού.