Αναζήτηση Εξοπλισμού προς Ενοικίαση

Ενοικίαση Εξοπλισμού

Η παραλαβή και η παράδοση του εξοπλισμού γίνεται στα γραφεία της METRICA A.E. στη Γκινοσάτη 88Α στη Μεταμόρφωση Αττικής, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα-Παρασκευή, 8:30-16:30).