Ανθρώπινο Δυναμικό

Η εταιρία μας απαρτίζεται από Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχ/κούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχ/κούς, Χημικούς Μηχ/κούς, Δασολόγους και διοικητικό προσωπικό. Τα στελέχη μας εκπαιδεύονται διαρκώς και είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε κάθε αίτημα σας.

Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας, στείλτε μας το βιογραφικό σας!

Πατήστε εδώ